1-hydroxybenzotriazol-monohydraat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 5:02 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1-Hydroxybenzotriazol-Monohydraat

Stofgegevens

 
Stofnaam
1-hydroxybenzotriazol-monohydraat
Engelse naam
1-hydroxybenzotriazol monohydrate
CAS-nummer
123333-53-9
UN-nummer
3474
EG-nummer
219-989-7
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 5:02 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 5:02 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 5:02 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
1-hydroxybenzotriazol-monohydraat
(123333-53-9)
UN-nummer 3474
Benaming en beschrijving 3.1.2 1-HYDROXYBENZOTRIAZOL-MONOHYDRAAT
Klasse 2.2 4.1
Classificatiecode 2.2 D
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 4.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P406
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 PP48
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S17

Voetnoten

Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 5:02 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten