ZIRKONIUMPIKRAMAAT | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 7:07 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZIRKONIUMPIKRAMAAT

Stofgegevens

 
Stofnaam
ZIRKONIUMPIKRAMAAT
Engelse naam
zirconium picramate
CAS-nummer
63868-82-6
UN-nummer
0236; 1517; 2190
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 7:07 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 7:07 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 7:07 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
ZIRKONIUMPIKRAMAAT
(63868-82-6)
ZIRKONIUMPIKRAMAAT
(63868-82-6)
ZIRKONIUMPIKRAMAAT
(63868-82-6)
UN-nummer 1517
0236
2190
Benaming en beschrijving 3.1.2 ZIRKONIUMPIKRAMAAT, BEVOCHTIGD met ten minste 20 massa- procent water
ZIRKONIUMPIKRAMAAT, droog of bevochtigd met minder dan 20 massa- procent water
ZUURSTOFDIFLUORIDE, SAMENGEPERST
Klasse 2.2 4.1 1 2
Classificatiecode 2.2 D
1.3C
1TOC
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 4.1 1 2.3+5.1+8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P406
P114a P114b
P200
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 PP26
PP26
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
MP20
MP9
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B)
1 (C5000D)
1 (D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V2 V3
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11
CV1 CV2 CV3
CV9 CV10 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S14
S1
S14

Voetnoten

Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Gassen
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
giftige gassen
giftige gassen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 7:07 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten