VUURWERK | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 12:35 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

VUURWERK

Stofgegevens

 
Stofnaam
VUURWERK
UN-nummer
0333; 0334; 0335; 0336; 0337
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 12:35 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 12:35 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 12:35 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
VUURWERK VUURWERK VUURWERK VUURWERK VUURWERK
UN-nummer 0333
0334
0335
0336
0337
Benaming en beschrijving 3.1.2 VUURWERK
VUURWERK
VUURWERK
VUURWERK
VUURWERK
Klasse 2.2 1 1 1 1 1
Classificatiecode 2.2 1.1G
1.2G
1.3G
1.4G
1.4S
Etiketten 5.2.2 1 1 1 1.4 1.4
Bijzondere bepalingen 3.3 645 645 645 645 651 645
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
0
0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
E0
E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P135
P135
P135
P135
P135
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP23 MP24
MP23 MP24
MP23 MP24
MP23 MP24
MP23 MP24
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B1000C)
1 (B1000C)
1 (C5000D)
2 (E)
4 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V2 V3
V2 V3
V2 V3
V2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S1
S1
S1
S1
S1

Voetnoten

Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
stoffen en voorwerpen die slechts een gering explosiegevaar opleveren indien tot ontsteking of inleiding komen. De gevolgen blijven in hoofdzaak beperkt tot het collo en leiden niet tot scherfwerking van enige omvang of reikwijdte. Een van buitenaf inwerkende brand mag niet leiden tot een explosie op praktisch hetzelfde ogenblik van vrijwel de gehele inhoud van het collo.
stoffen en voorwerpen die slechts een gering explosiegevaar opleveren indien tot ontsteking of inleiding komen. De gevolgen blijven in hoofdzaak beperkt tot het collo en leiden niet tot scherfwerking van enige omvang of reikwijdte. Een van buitenaf inwerkende brand mag niet leiden tot een explosie op praktisch hetzelfde ogenblik van vrijwel de gehele inhoud van het collo.
stoffen en voorwerpen die slechts een gering explosiegevaar opleveren indien tot ontsteking of inleiding komen. De gevolgen blijven in hoofdzaak beperkt tot het collo en leiden niet tot scherfwerking van enige omvang of reikwijdte. Een van buitenaf inwerkende brand mag niet leiden tot een explosie op praktisch hetzelfde ogenblik van vrijwel de gehele inhoud van het collo.
stoffen en voorwerpen die slechts een gering explosiegevaar opleveren indien tot ontsteking of inleiding komen. De gevolgen blijven in hoofdzaak beperkt tot het collo en leiden niet tot scherfwerking van enige omvang of reikwijdte. Een van buitenaf inwerkende brand mag niet leiden tot een explosie op praktisch hetzelfde ogenblik van vrijwel de gehele inhoud van het collo.
De classificatiecode zoals vermeld in kolom (3b) van tabel A van hoofdstuk 3.2 mag slechts worden gebruikt met toestemming van de bevoegde autoriteit van een Overeenkomstsluitende Partij bij het ADR voorafgaand aan het vervoer. De toestemming moet schriftelijk worden verleend in de vorm van een certificaat van goedkeuring van de classificatie [zie 5.4.1.2.1 g)] en moet zijn voorzien van een unieke referentie. Indien de indeling in een subklasse overeenkomstig de procedure in 2.2.1.1.7.2 is uitgevoerd, kan de bevoegde autoriteit eisen dat de defaultclassificatie wordt geverifieerd op grond van de beproevingsgegevens, ontleend aan testserie 6 van het Handboek beproevingen en criteria, deel I, sectie 16.
De classificatiecode zoals vermeld in kolom (3b) van tabel A van hoofdstuk 3.2 mag slechts worden gebruikt met toestemming van de bevoegde autoriteit van een Overeenkomstsluitende Partij bij het ADR voorafgaand aan het vervoer. De toestemming moet schriftelijk worden verleend in de vorm van een certificaat van goedkeuring van de classificatie [zie 5.4.1.2.1 g)] en moet zijn voorzien van een unieke referentie. Indien de indeling in een subklasse overeenkomstig de procedure in 2.2.1.1.7.2 is uitgevoerd, kan de bevoegde autoriteit eisen dat de defaultclassificatie wordt geverifieerd op grond van de beproevingsgegevens, ontleend aan testserie 6 van het Handboek beproevingen en criteria, deel I, sectie 16.
De classificatiecode zoals vermeld in kolom (3b) van tabel A van hoofdstuk 3.2 mag slechts worden gebruikt met toestemming van de bevoegde autoriteit van een Overeenkomstsluitende Partij bij het ADR voorafgaand aan het vervoer. De toestemming moet schriftelijk worden verleend in de vorm van een certificaat van goedkeuring van de classificatie [zie 5.4.1.2.1 g)] en moet zijn voorzien van een unieke referentie. Indien de indeling in een subklasse overeenkomstig de procedure in 2.2.1.1.7.2 is uitgevoerd, kan de bevoegde autoriteit eisen dat de defaultclassificatie wordt geverifieerd op grond van de beproevingsgegevens, ontleend aan testserie 6 van het Handboek beproevingen en criteria, deel I, sectie 16.
De classificatiecode zoals vermeld in kolom (3b) van tabel A van hoofdstuk 3.2 mag slechts worden gebruikt met toestemming van de bevoegde autoriteit van een Overeenkomstsluitende Partij bij het ADR voorafgaand aan het vervoer. De toestemming moet schriftelijk worden verleend in de vorm van een certificaat van goedkeuring van de classificatie [zie 5.4.1.2.1 g)] en moet zijn voorzien van een unieke referentie. Indien de indeling in een subklasse overeenkomstig de procedure in 2.2.1.1.7.2 is uitgevoerd, kan de bevoegde autoriteit eisen dat de defaultclassificatie wordt geverifieerd op grond van de beproevingsgegevens, ontleend aan testserie 6 van het Handboek beproevingen en criteria, deel I, sectie 16.
Bijzondere bepaling V2 (1) is niet van toepassing indien de netto massa ontplofbare stof per transporteenheid niet meer bedraagt dan 4000 kg, onder voorwaarde dat de netto massa ontplofbare stof per voertuig niet meer bedraagt dan 3000 kg.
De classificatiecode zoals vermeld in kolom (3b) van tabel A van hoofdstuk 3.2 mag slechts worden gebruikt met toestemming van de bevoegde autoriteit van een Overeenkomstsluitende Partij bij het ADR voorafgaand aan het vervoer. De toestemming moet schriftelijk worden verleend in de vorm van een certificaat van goedkeuring van de classificatie [zie 5.4.1.2.1 g)] en moet zijn voorzien van een unieke referentie. Indien de indeling in een subklasse overeenkomstig de procedure in 2.2.1.1.7.2 is uitgevoerd, kan de bevoegde autoriteit eisen dat de defaultclassificatie wordt geverifieerd op grond van de beproevingsgegevens, ontleend aan testserie 6 van het Handboek beproevingen en criteria, deel I, sectie 16.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 12:35 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten