VOORTDRIJVENDE STOF | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 7:11 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

VOORTDRIJVENDE STOF

Stofgegevens

 
Stofnaam
VOORTDRIJVENDE STOF
UN-nummer
0495; 0497; 0498; 0499; 0501
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 7:11 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 7:11 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 7:11 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
VOORTDRIJVENDE STOF VOORTDRIJVENDE STOF VOORTDRIJVENDE STOF VOORTDRIJVENDE STOF VOORTDRIJVENDE STOF
UN-nummer 0498
0499
0501
0495
0497
Benaming en beschrijving 3.1.2 VOORTDRIJVENDE STOF, VAST
VOORTDRIJVENDE STOF, VAST
VOORTDRIJVENDE STOF, VAST
VOORTDRIJVENDE STOF, VLOEIBAAR
VOORTDRIJVENDE STOF, VLOEIBAAR
Klasse 2.2 1 1 1 1 1
Classificatiecode 2.2 1.1C
1.3C
1.4C
1.3C
1.1C
Etiketten 5.2.2 1 1 1.4 1 1
Bijzondere bepalingen 3.3
224 224
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
0
0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
E0
E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P114b
P114b
P114b
P115
P115
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
PP53 PP54 PP57 PP58
PP53 PP54 PP57 PP58
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP20
MP20
MP20
MP20
MP20
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B1000C)
1 (C5000D)
2 (E)
1 (C5000D)
1 (B1000C)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V2
V2
V2
V2
V2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S1
S1
S1
S1
S1

Voetnoten

Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
stoffen en voorwerpen die slechts een gering explosiegevaar opleveren indien tot ontsteking of inleiding komen. De gevolgen blijven in hoofdzaak beperkt tot het collo en leiden niet tot scherfwerking van enige omvang of reikwijdte. Een van buitenaf inwerkende brand mag niet leiden tot een explosie op praktisch hetzelfde ogenblik van vrijwel de gehele inhoud van het collo.
stoffen en voorwerpen die slechts een gering explosiegevaar opleveren indien tot ontsteking of inleiding komen. De gevolgen blijven in hoofdzaak beperkt tot het collo en leiden niet tot scherfwerking van enige omvang of reikwijdte. Een van buitenaf inwerkende brand mag niet leiden tot een explosie op praktisch hetzelfde ogenblik van vrijwel de gehele inhoud van het collo.
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
De stof moet onder normale vervoersomstandigheden vloeibaar blijven, tenzij door beproevingen kan worden aangetoond dat de gevoeligheid in bevroren toestand niet hoger is dan in vloeibare toestand. Zij mag bij een temperatuur hoger dan -15 ºC niet bevriezen.
De stof moet onder normale vervoersomstandigheden vloeibaar blijven, tenzij door beproevingen kan worden aangetoond dat de gevoeligheid in bevroren toestand niet hoger is dan in vloeibare toestand. Zij mag bij een temperatuur hoger dan -15 ºC niet bevriezen.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 7:11 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten