TRINITROCHLOORBENZEEN | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 9:13 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

TRINITROCHLOORBENZEEN

Stofgegevens

 
Stofnaam
TRINITROCHLOORBENZEEN
UN-nummer
0155; 3365
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 9:13 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 9:13 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 9:13 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
TRINITROCHLOORBENZEEN TRINITROCHLOORBENZEEN
UN-nummer 0155
3365
Benaming en beschrijving 3.1.2 TRINITROCHLOORBENZEEN (PICRYLCHLORIDE)
TRINITROCHLOORBENZEEN (PICRYLCHLORIDE), BEVOCHTIGD met ten minste 10 massa- procent water
Klasse 2.2 1 4.1
Classificatiecode 2.2 1.1D
D
Verpakkingsgroep 2.1.1.3
I
Etiketten 5.2.2 1 4.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P112b P112c
P406
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
PP24
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP20
MP2
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B1000C)
1 (B)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V2 V3
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV2 CV3
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S1
S14

Voetnoten

Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 9:13 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten