RAKETTEN | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 7:19 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RAKETTEN

Stofgegevens

 
Stofnaam
RAKETTEN
UN-nummer
0180; 0181; 0182; 0183; 0295; 0397; 0398; 0436; 0437; 0438; 0502
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 7:19 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 7:19 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 7:19 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
RAKETTEN RAKETTEN RAKETTEN RAKETTEN RAKETTEN RAKETTEN RAKETTEN RAKETTEN RAKETTEN RAKETTEN RAKETTEN
UN-nummer 0397
0398
0183
0502
0180
0181
0182
0295
0436
0437
0438
Benaming en beschrijving 3.1.2 RAKETTEN MET VLOEIBARE BRANDSTOF, met springlading
RAKETTEN MET VLOEIBARE BRANDSTOF, met springlading
RAKETTEN, met inerte kop
RAKETTEN, met inerte kop
RAKETTEN, met springlading
RAKETTEN, met springlading
RAKETTEN, met springlading
RAKETTEN, met springlading
RAKETTEN, met uitstootlading
RAKETTEN, met uitstootlading
RAKETTEN, met uitstootlading
Klasse 2.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Classificatiecode 2.2 1.1J
1.2J
1.3C
1.2C
1.1F
1.1E
1.2E
1.2F
1.2C
1.3C
1.4C
Etiketten 5.2.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.4
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P101
P101
P130 LP101
P130 LP101
P130
P130 LP101
P130 LP101
P130
P130 LP101
P130 LP101
P130 LP101
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
L1 PP67
L1 PP67
L1 PP67
L1 PP67
L1 PP67
L1 PP67
L1 PP67
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP23
MP23
MP22
MP22
MP23
MP21
MP21
MP23
MP22
MP22
MP22
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B1000C)
1 (B1000C)
1 (C5000D)
1 (B1000C)
1 (B1000C)
1 (B1000C)
1 (B1000C)
1 (B1000C)
1 (B1000C)
1 (C5000D)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V2
V2
V2
V2
V2
V2
V2
V2
V2
V2
V2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1

Voetnoten

Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
stoffen en voorwerpen die slechts een gering explosiegevaar opleveren indien tot ontsteking of inleiding komen. De gevolgen blijven in hoofdzaak beperkt tot het collo en leiden niet tot scherfwerking van enige omvang of reikwijdte. Een van buitenaf inwerkende brand mag niet leiden tot een explosie op praktisch hetzelfde ogenblik van vrijwel de gehele inhoud van het collo.
stoffen en voorwerpen die slechts een gering explosiegevaar opleveren indien tot ontsteking of inleiding komen. De gevolgen blijven in hoofdzaak beperkt tot het collo en leiden niet tot scherfwerking van enige omvang of reikwijdte. Een van buitenaf inwerkende brand mag niet leiden tot een explosie op praktisch hetzelfde ogenblik van vrijwel de gehele inhoud van het collo.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 7:19 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten