PENTAERYTHRIETTETRANITRAAT | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 12:14 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

PENTAERYTHRIETTETRANITRAAT

Stofgegevens

 
Stofnaam
PENTAERYTHRIETTETRANITRAAT
Engelse naam
pentaerythritol tetranitrate
CAS-nummer
78-11-5
UN-nummer
0150; 0411; 3344
EG-nummer
201-084-3
Aquo-code
PeerttT4NO3
SIKB-id
5576
Synoniem
[3-nitrooxy-2,2-bis(nitrooxymethyl)propyl] nitrate
Molecuulformule
C5H8N4O12
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 12:14 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 12:14 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 12:14 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
PENTAERYTHRIETTETRANITRAAT
(78-11-5)
PENTAERYTHRIETTETRANITRAAT
(78-11-5)
PENTAERYTHRIETTETRANITRAAT
(78-11-5)
UN-nummer 0411
0150
3344
Benaming en beschrijving 3.1.2 PENTAERYTHRIETTETRANITRAAT (PENTAERYTHRITOLTETRANITRAAT) (PETN), met ten minste 7 massa- procent was
PENTAERYTHRIETTETRANITRAAT (PENTAERYTHRITOLTETRANITRAAT, PETN), BEVOCHTIGD met ten minste 25 massa- procent water, of GEDESENSIBILISEERD met ten minste 15 massa- procent flegmatiseermiddel
PENTAERYTHRIETTETRANITRAAT (PENTAERYTHRITOLTETRANITRAAT, PETN), MENGSEL, GEDESENSIBILISEERD, VAST, N.E.G., met meer dan 10 massa- procent maar ten hoogste 20 massa- procent PETN
Klasse 2.2 1 1 4.1
Classificatiecode 2.2 1.1D
1.1D
D
Verpakkingsgroep 2.1.1.3
II
Etiketten 5.2.2 1 1 4.1
Bijzondere bepalingen 3.3 131 266 272 274
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P112b P112c
P112a P112b
P099
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP20
MP20
MP2
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B1000C)
1 (B1000C)
2 (B)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V2 V3
V2 V3
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S1
S1
S14

Voetnoten

Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
De geflegmatiseerde stof moet duidelijk minder gevoelig zijn dan het droge PETN.
Indien deze stof minder alcohol, water of flegmatiseermiddel bevat dan aangegeven, is het vervoer niet toegestaan, tenzij de bevoegde autoriteit een speciale toestemming heeft verleend (zie 2.2.1.1).
Deze stof mag niet worden vervoerd overeenkomstig de voorschriften van klasse 4.1, tenzij de bevoegde autoriteit hiervoor toestemming heeft verleend (zie UN-nummer 0143 of UN-nummer 0150, naar gelang van het geval).
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 12:14 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten