PATROONHULZEN | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/16/2021 om: 10:47 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

PATROONHULZEN

Stofgegevens

 
Stofnaam
PATROONHULZEN
UN-nummer
0055; 0379; 0446; 0447
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/16/2021 om: 10:47 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/16/2021 om: 10:47 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/16/2021 om: 10:47 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
PATROONHULZEN PATROONHULZEN PATROONHULZEN PATROONHULZEN
UN-nummer 0055
0379
0446
0447
Benaming en beschrijving 3.1.2 PATROONHULZEN, LEEG, MET ONTSTEKER
PATROONHULZEN, LEEG, MET ONTSTEKER
PATROONHULZEN, MEEBRANDEND, LEEG, ZONDER ONTSTEKER
PATROONHULZEN, MEEBRANDEND, LEEG, ZONDER ONTSTEKER
Klasse 2.2 1 1 1 1
Classificatiecode 2.2 1.4S
1.4C
1.4C
1.3C
Etiketten 5.2.2 1.4 1.4 1.4 1
Bijzondere bepalingen 3.3 364
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
0
0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P136
P136
P136
P136
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP23
MP22
MP22
MP22
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 4 (E)
2 (E)
2 (E)
1 (C5000D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V2
V2
V2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S1
S1
S1
S1

Voetnoten

Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
stoffen en voorwerpen die slechts een gering explosiegevaar opleveren indien tot ontsteking of inleiding komen. De gevolgen blijven in hoofdzaak beperkt tot het collo en leiden niet tot scherfwerking van enige omvang of reikwijdte. Een van buitenaf inwerkende brand mag niet leiden tot een explosie op praktisch hetzelfde ogenblik van vrijwel de gehele inhoud van het collo.
stoffen en voorwerpen die slechts een gering explosiegevaar opleveren indien tot ontsteking of inleiding komen. De gevolgen blijven in hoofdzaak beperkt tot het collo en leiden niet tot scherfwerking van enige omvang of reikwijdte. Een van buitenaf inwerkende brand mag niet leiden tot een explosie op praktisch hetzelfde ogenblik van vrijwel de gehele inhoud van het collo.
stoffen en voorwerpen die slechts een gering explosiegevaar opleveren indien tot ontsteking of inleiding komen. De gevolgen blijven in hoofdzaak beperkt tot het collo en leiden niet tot scherfwerking van enige omvang of reikwijdte. Een van buitenaf inwerkende brand mag niet leiden tot een explosie op praktisch hetzelfde ogenblik van vrijwel de gehele inhoud van het collo.
stoffen en voorwerpen die slechts een gering explosiegevaar opleveren indien tot ontsteking of inleiding komen. De gevolgen blijven in hoofdzaak beperkt tot het collo en leiden niet tot scherfwerking van enige omvang of reikwijdte. Een van buitenaf inwerkende brand mag niet leiden tot een explosie op praktisch hetzelfde ogenblik van vrijwel de gehele inhoud van het collo.
stoffen en voorwerpen die slechts een gering explosiegevaar opleveren indien tot ontsteking of inleiding komen. De gevolgen blijven in hoofdzaak beperkt tot het collo en leiden niet tot scherfwerking van enige omvang of reikwijdte. Een van buitenaf inwerkende brand mag niet leiden tot een explosie op praktisch hetzelfde ogenblik van vrijwel de gehele inhoud van het collo.
stoffen en voorwerpen die slechts een gering explosiegevaar opleveren indien tot ontsteking of inleiding komen. De gevolgen blijven in hoofdzaak beperkt tot het collo en leiden niet tot scherfwerking van enige omvang of reikwijdte. Een van buitenaf inwerkende brand mag niet leiden tot een explosie op praktisch hetzelfde ogenblik van vrijwel de gehele inhoud van het collo.
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Dit voorwerp mag alleen onder de bepalingen van hoofdstuk 3.4 worden vervoerd als het collo zoals ten vervoer aangeboden de beproeving overeenkomstig beproevingsserie 6 d) in deel I van het Handboek beproevingen en criteria volgens de bevindingen van de bevoegde autoriteit kan doorstaan.

Let op!

Geprint op: 5/16/2021 om: 10:47 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten