OEFENMUNITIE | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 12:36 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

OEFENMUNITIE

Stofgegevens

 
Stofnaam
OEFENMUNITIE
UN-nummer
0362; 0488
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 12:36 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 12:36 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 12:36 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
OEFENMUNITIE OEFENMUNITIE
UN-nummer 0362
0488
Benaming en beschrijving 3.1.2 OEFENMUNITIE
OEFENMUNITIE
Klasse 2.2 1 1
Classificatiecode 2.2 1.4G
1.3G
Etiketten 5.2.2 1.4 1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P130 LP101
P130 LP101
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 L1 PP67
L1 PP67
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP23
MP23
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
1 (C5000D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V2
V2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S1
S1

Voetnoten

Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
stoffen en voorwerpen die slechts een gering explosiegevaar opleveren indien tot ontsteking of inleiding komen. De gevolgen blijven in hoofdzaak beperkt tot het collo en leiden niet tot scherfwerking van enige omvang of reikwijdte. Een van buitenaf inwerkende brand mag niet leiden tot een explosie op praktisch hetzelfde ogenblik van vrijwel de gehele inhoud van het collo.
stoffen en voorwerpen die slechts een gering explosiegevaar opleveren indien tot ontsteking of inleiding komen. De gevolgen blijven in hoofdzaak beperkt tot het collo en leiden niet tot scherfwerking van enige omvang of reikwijdte. Een van buitenaf inwerkende brand mag niet leiden tot een explosie op praktisch hetzelfde ogenblik van vrijwel de gehele inhoud van het collo.
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 12:36 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten