GRONDSTOF VOOR ROOKZWAK BUSKRUIT | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 4/16/2021 om: 6:38 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

GRONDSTOF VOOR ROOKZWAK BUSKRUIT

Stofgegevens

 
Stofnaam
GRONDSTOF VOOR ROOKZWAK BUSKRUIT
UN-nummer
0159; 0433
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 4/16/2021 om: 6:38 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 4/16/2021 om: 6:38 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 4/16/2021 om: 6:38 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
GRONDSTOF VOOR ROOKZWAK BUSKRUIT GRONDSTOF VOOR ROOKZWAK BUSKRUIT
UN-nummer 0433
0159
Benaming en beschrijving 3.1.2 GRONDSTOF VOOR ROOKZWAK BUSKRUIT, BEVOCHTIGD met ten minste 17 massa- procent alcohol
GRONDSTOF VOOR ROOKZWAK BUSKRUIT, BEVOCHTIGD met ten minste 25 massa- procent water
Klasse 2.2 1 1
Classificatiecode 2.2 1.1C
1.3C
Etiketten 5.2.2 1 1
Bijzondere bepalingen 3.3 266 266
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P111
P111
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
PP43
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP20
MP20
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B1000C)
1 (C5000D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V2
V2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S1
S1

Voetnoten

Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Indien deze stof minder alcohol, water of flegmatiseermiddel bevat dan aangegeven, is het vervoer niet toegestaan, tenzij de bevoegde autoriteit een speciale toestemming heeft verleend (zie 2.2.1.1).
Indien deze stof minder alcohol, water of flegmatiseermiddel bevat dan aangegeven, is het vervoer niet toegestaan, tenzij de bevoegde autoriteit een speciale toestemming heeft verleend (zie 2.2.1.1).

Let op!

Geprint op: 4/16/2021 om: 6:38 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten