GEZWINDE LONT | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 22:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

GEZWINDE LONT

Stofgegevens

 
Stofnaam
GEZWINDE LONT
Engelse naam
fuse, non-detonating instantaneous or quickmatch
UN-nummer
0101
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 22:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 22:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 22:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

ADR
GEZWINDE LONT
UN-nummer 0101
Benaming en beschrijving 3.1.2 GEZWINDE LONT, NIET DETONEREND
Klasse 2.2 1
Classificatiecode 2.2 1.3G
Etiketten 5.2.2 1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P140
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 PP74 PP75
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP23
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C5000D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV2 CV3
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S1

Voetnoten

ontplofbare stoffen en voorwerpen
ontplofbare stoffen en voorwerpen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 22:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten