DINITROFENOLATEN | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:40 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

DINITROFENOLATEN

Stofgegevens

 
Stofnaam
DINITROFENOLATEN
UN-nummer
0077; 1321
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:40 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:40 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:40 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
DINITROFENOLATEN DINITROFENOLATEN
UN-nummer 0077
1321
Benaming en beschrijving 3.1.2 DINITROFENOLATEN van alkalimetalen, droog of bevochtigd met minder dan 15 massa- procent water
DINITROFENOLATEN, BEVOCHTIGD met ten minste 15 massa- procent water
Klasse 2.2 1 4.1
Classificatiecode 2.2 1.3C
DT
Verpakkingsgroep 2.1.1.3
I
Etiketten 5.2.2 1+6.1 4.1+6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P114a P114b
P406
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 PP26
PP26
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP20
MP2
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C5000D)
1 (B)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V2 V3
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV2 CV3 CV28
CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S1
S14

Voetnoten

Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
giftige stoffen
giftige stoffen
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
giftige stoffen
giftige stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:40 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten