CYCLOTETRAMETHYLEENTETRANITRAMINE Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 8/11/2022 om: 5:22 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CYCLOTETRAMETHYLEENTETRANITRAMINE

Stofgegevens

 
Stofnaam
CYCLOTETRAMETHYLEENTETRANITRAMINE
Engelse naam
cyclotetramethylenetetranitramine
CAS-nummer
2691-41-0
UN-nummer
0072; 0226; 0391; 0483; 0484
EG-nummer
220-260-0
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
octgn
SIKB-id
5573
Molecuulformule
C4-H8-N8-O8
SMILES
[O-][N+](=O)N1CN(CN(CN(C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 8/11/2022 om: 5:22 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 8/11/2022 om: 5:22 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 8/11/2022 om: 5:22 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

ADR
CYCLOTETRAMETHYLEENTETRANITRAMINE
(2691-41-0)
CYCLOTETRAMETHYLEENTETRANITRAMINE
(2691-41-0)
CYCLOTETRAMETHYLEENTETRANITRAMINE
(2691-41-0)
CYCLOTETRAMETHYLEENTETRANITRAMINE
(2691-41-0)
CYCLOTETRAMETHYLEENTETRANITRAMINE
(2691-41-0)
UN-nummer 0484
0226
0072
0391
0483
Benaming en beschrijving 3.1.2 CYCLOTETRAMETHYLEENTETRANITRAMINE (OCTOGEEN), (HMX), GEDESENSIBILISEERD
CYCLOTETRAMETHYLEENTETRANITRAMINE (OCTOGEEN, HMX), BEVOCHTIGD met ten minste 15 massa-% water
CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE (CYCLONIET), (HEXOGEEN), (RDX), BEVOCHTIGD met ten minste 15 massa-% water
CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE (CYCLONIET), (HEXOGEEN), (RDX), GEMENGD MET CYCLOTETRAMETHYLEENTETRANITRAMINE (HMX), (OCTOGEEN) BEVOCHTIGD met ten minste 15 massa-% water of GEDESENSIBILISEERD met ten minste 10 massa-% flegmatiseermiddel
CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE (CYCLONIET), (HEXOGEEN),( RDX), GEDESENSIBILISEERD
Klasse 2.2 1 1 1 1 1
Classificatiecode 2.2 1.1D
1.1D
1.1D
1.1D
1.1D
Etiketten 5.2.2 1 1 1 1 1
Bijzondere bepalingen 3.3
266 266 266
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
0
0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
E0
E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P112b P112c
P112a
P112a
P112a P112b
P112b P112c
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
PP45
PP45
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP20
MP20
MP20
MP20
MP20
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B1000C)
1 (B1000C)
1 (B1000C)
1 (B1000C)
1 (B1000C)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V2 V3
V2
V2
V2 V3
V2 V3
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S1
S1
S1
S1
S1

Voetnoten

Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Indien deze stof minder alcohol, water of flegmatiseermiddel bevat dan aangegeven, is het vervoer niet toegestaan, tenzij de bevoegde autoriteit een speciale toestemming heeft verleend (zie 2.2.1.1).
Indien deze stof minder alcohol, water of flegmatiseermiddel bevat dan aangegeven, is het vervoer niet toegestaan, tenzij de bevoegde autoriteit een speciale toestemming heeft verleend (zie 2.2.1.1).
Indien deze stof minder alcohol, water of flegmatiseermiddel bevat dan aangegeven, is het vervoer niet toegestaan, tenzij de bevoegde autoriteit een speciale toestemming heeft verleend (zie 2.2.1.1).
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
CYCLOTETRAMETHYLEENTETRANITRAMINE
(2691-41-0)
CYCLOTETRAMETHYLEENTETRANITRAMINE
(2691-41-0)
CYCLOTETRAMETHYLEENTETRANITRAMINE
(2691-41-0)
CYCLOTETRAMETHYLEENTETRANITRAMINE
(2691-41-0)
CYCLOTETRAMETHYLEENTETRANITRAMINE
(2691-41-0)
UN-nummer 0484
0226
0072
0391
0483
Benaming en beschrijving 3.1.2 CYCLOTETRAMETHYLEENTETRANITRAMINE (OCTOGEEN), (HMX), GEDESENSIBILISEERD
CYCLOTETRAMETHYLEENTETRANITRAMINE (OCTOGEEN, HMX), BEVOCHTIGD met ten minste 15 massa-% water
CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE (CYCLONIET), (HEXOGEEN), (RDX), BEVOCHTIGD met ten minste 15 massa-% water
CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE (CYCLONIET), (HEXOGEEN), (RDX), GEMENGD MET CYCLOTETRAMETHYLEENTETRANITRAMINE (HMX), (OCTOGEEN) BEVOCHTIGD met ten minste 15 massa-% water of GEDESENSIBILISEERD met ten minste 10 massa-% flegmatiseermiddel
CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE (CYCLONIET), (HEXOGEEN),( RDX), GEDESENSIBILISEERD
Stofindeling weg en spoor EX EX EX EX EX
Stofindeling water EX EX EX EX EX

Voetnoten

Explosief
Explosief
Explosief
Explosief
Explosief
Explosief
Explosief
Explosief
Explosief
Explosief
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel {substanceListPhrase} zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel {substanceListPhrase} zijn opgenomen.
CMR volgens zelfclassificatie
CYCLOTETRAMETHYLEENTETRANITRAMINE
(2691-41-0)
Specifieke naam ECHA Octahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazocine
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/94854
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 5 april 2022

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.