BARIUMAZIDE Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-4-2024 om: 09:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BARIUMAZIDE

 
Stofgegevens
Stofnaam BARIUMAZIDE
CAS-nummer 18810-58-7
UN-nummer 0224
1571
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 25-4-2024 om: 09:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 25-4-2024 om: 09:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 25-4-2024 om: 09:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
BARIUMAZIDE
(18810-58-7)
BARIUMAZIDE
(18810-58-7)
UN-nummer 1571
0224
Benaming en beschrijving 3.1.2 BARIUMAZIDE, BEVOCHTIGD met ten minste 50 massa-% water
BARIUMAZIDE, droog of bevochtigd met minder dan 50 massa-% water
Klasse 2.2 4.1 1
Classificatiecode 2.2 DT
1.1A
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 4.1+6.1 1+6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 568
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P406
P110b
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
PP42
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
MP20
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B)
0 (B)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V2 V3
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV28
CV1 CV2 CV3 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S14
S1

Voetnoten

Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
giftige stoffen
giftige stoffen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
giftige stoffen
giftige stoffen
Bariumazide met een watergehalte lager dan de aangegeven grenswaarde is een stof van klasse 1, UN-nummer 0224.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
BARIUMAZIDE
(18810-58-7)
BARIUMAZIDE
(18810-58-7)
UN-nummer 1571
0224
Benaming en beschrijving 3.1.2 BARIUMAZIDE, BEVOCHTIGD met ten minste 50 massa-% water
BARIUMAZIDE, droog of bevochtigd met minder dan 50 massa-% water
Stofindeling weg en spoor NR EX
Stofindeling water NR EX

Voetnoten

Niet relevant
Explosief
Niet relevant
Explosief
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten