BARIUMAZIDE | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 1:56 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BARIUMAZIDE

Stofgegevens

 
Stofnaam
BARIUMAZIDE
CAS-nummer
18810-58-7
UN-nummer
0224; 1571
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 1:56 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 1:56 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 1:56 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
BARIUMAZIDE
(18810-58-7)
BARIUMAZIDE
(18810-58-7)
UN-nummer 1571
0224
Benaming en beschrijving 3.1.2 BARIUMAZIDE, BEVOCHTIGD met ten minste 50 massa- procent water
BARIUMAZIDE, droog of bevochtigd met minder dan 50 massa- procent water
Klasse 2.2 4.1 1
Classificatiecode 2.2 DT
1.1A
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 4.1+6.1 1+6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 568
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P406
P110b
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
PP42
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
MP20
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B)
0 (B)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V2 V3
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV28
CV1 CV2 CV3 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S14
S1

Voetnoten

Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
giftige stoffen
giftige stoffen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
giftige stoffen
giftige stoffen
Bariumazide met een watergehalte lager dan de aangegeven grenswaarde is een stof van klasse 1, UN-nummer 0224.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 1:56 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten