5-mercaptotetrazol-1-azijnzuur Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 07:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

5-mercaptotetrazol-1-azijnzuur

 

Stofgegevens

CAS-nummer
57658-36-3
EG-nummer
260-884-0
UN-nummer
0448
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
5-mercapto-1H-tetrazole-1-acetic-acid
Molecuulformule
C3-H4-N4-O2-S
SMILES
OC(=O)CN1NN=NC1=S
Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 07:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 07:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 07:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
5-mercaptotetrazol-1-azijnzuur
(57658-36-3)
UN-nummer 0448
Benaming en beschrijving 3.1.2 5-MERCAPTOTETRAZOL-1-AZIJNZUUR
Klasse 2.2 1
Classificatiecode 2.2 1.4C
Etiketten 5.2.2 1.4
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P114b
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP20
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV2 CV3
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S1

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
5-mercaptotetrazol-1-azijnzuur
(57658-36-3)
UN-nummer 0448
Benaming en beschrijving 3.1.2 5-MERCAPTOTETRAZOL-1-AZIJNZUUR
Stofindeling weg en spoor EX
Stofindeling water EX

Voetnoten