BOMMEN Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 13-6-2024 om: 22:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BOMMEN

 
Stofgegevens
Stofnaam BOMMEN
UN-nummer 0033
0034
0035
0291
0399
0400
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 13-6-2024 om: 22:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 13-6-2024 om: 22:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 13-6-2024 om: 22:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
BOMMEN BOMMEN BOMMEN BOMMEN BOMMEN BOMMEN
UN-nummer 0399
0400
0033
0034
0035
0291
Benaming en beschrijving 3.1.2 BOMMEN, BRANDBARE VLOEISTOF BEVATTEND, met springlading
BOMMEN, BRANDBARE VLOEISTOF BEVATTEND, met springlading
BOMMEN, met springlading
BOMMEN, met springlading
BOMMEN, met springlading
BOMMEN, met springlading
Klasse 2.2 1 1 1 1 1 1
Classificatiecode 2.2 1.1J
1.2J
1.1F
1.1D
1.2D
1.2F
Etiketten 5.2.2 1 1 1 1 1 1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
0
0
0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
E0
E0
E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P101
P101
P130 LP101
P130 LP101
P130 LP101
P130 LP101
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
L1 PP67
L1 PP67
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP23
MP23
MP23
MP21
MP21
MP23
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B1000C)
1 (B1000C)
1 (B1000C)
1 (B1000C)
1 (B1000C)
1 (B1000C)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V2
V2
V2
V2
V2
V2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S1
S1
S1
S1
S1
S1

Voetnoten

Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
BOMMEN BOMMEN BOMMEN BOMMEN BOMMEN BOMMEN
UN-nummer 0399
0400
0033
0034
0035
0291
Benaming en beschrijving 3.1.2 BOMMEN, BRANDBARE VLOEISTOF BEVATTEND, met springlading
BOMMEN, BRANDBARE VLOEISTOF BEVATTEND, met springlading
BOMMEN, met springlading
BOMMEN, met springlading
BOMMEN, met springlading
BOMMEN, met springlading
Stofindeling weg en spoor EX EX EX EX EX EX
Stofindeling water EX EX EX EX EX EX

Voetnoten

Explosief
Explosief
Explosief
Explosief
Explosief
Explosief
Explosief
Explosief
Explosief
Explosief
Explosief
Explosief
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten