BUSKRUIT | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 1:27 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BUSKRUIT

Stofgegevens

 
Stofnaam
BUSKRUIT
UN-nummer
0027; 0028; 0160; 0161; 0509
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 1:27 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 1:27 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 1:27 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
BUSKRUIT BUSKRUIT BUSKRUIT BUSKRUIT BUSKRUIT
UN-nummer 0160
0161
0509
0028
0027
Benaming en beschrijving 3.1.2 ROOKZWAK BUSKRUIT
ROOKZWAK BUSKRUIT
ROOKZWAK BUSKRUIT
ZWART BUSKRUIT, GEPERST of ZWART BUSKRUIT, IN PELLETS
ZWART BUSKRUIT, korrels of poeder
Klasse 2.2 1 1 1 1 1
Classificatiecode 2.2 1.1C
1.3C
1.4C
1.1D
1.1D
Etiketten 5.2.2 1 1 1.4 1 1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
0
0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
E0
E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P114b
P114b
P114b
P113
P113
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 PP50 PP52
PP50 PP52
PP48
PP51
PP50
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP20 MP24
MP20 MP24
MP20 MP24
MP20 MP24
MP20 MP24
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B1000C)
1 (C5000D)
2 (E)
1 (B1000C)
1 (B1000C)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V2 V3
V2 V3
V2
V2
V2 V3
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S1
S1
S1
S1
S1

Voetnoten

Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
stoffen en voorwerpen die slechts een gering explosiegevaar opleveren indien tot ontsteking of inleiding komen. De gevolgen blijven in hoofdzaak beperkt tot het collo en leiden niet tot scherfwerking van enige omvang of reikwijdte. Een van buitenaf inwerkende brand mag niet leiden tot een explosie op praktisch hetzelfde ogenblik van vrijwel de gehele inhoud van het collo.
stoffen en voorwerpen die slechts een gering explosiegevaar opleveren indien tot ontsteking of inleiding komen. De gevolgen blijven in hoofdzaak beperkt tot het collo en leiden niet tot scherfwerking van enige omvang of reikwijdte. Een van buitenaf inwerkende brand mag niet leiden tot een explosie op praktisch hetzelfde ogenblik van vrijwel de gehele inhoud van het collo.
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 1:27 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten