BRANDMUNITIE Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BRANDMUNITIE

 

Stofgegevens

UN-nummers
0009
0010
0243
0244
0247
0300

Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
BRANDMUNITIE BRANDMUNITIE BRANDMUNITIE BRANDMUNITIE BRANDMUNITIE BRANDMUNITIE
UN-nummer 0009
0010
0300
0247
0243
0244
Benaming en beschrijving 3.1.2 BRANDMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading
BRANDMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading
BRANDMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading
BRANDMUNITIE, met vloeistof of gel, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading
BRANDMUNITIE, WITTE FOSFOR, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading
BRANDMUNITIE, WITTE FOSFOR, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading
Klasse 2.2 1 1 1 1 1 1
Classificatiecode 2.2 1.2G
1.3G
1.4G
1.3J
1.2H
1.3H
Etiketten 5.2.2 1 1 1.4 1 1 1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
0
0
0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
E0
E0
E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P130 LP101
P130 LP101
P130 LP101
P101
P130 LP101
P130 LP101
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 L1 PP67
L1 PP67
L1 PP67
L1 PP67
L1 PP67
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP23
MP23
MP23
MP23
MP23
MP23
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B1000C)
1 (C5000D)
2 (E)
1 (C)
1 (B1000C)
1 (C)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V2
V2
V2
V2
V2
V2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S1
S1
S1
S1
S1
S1

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
BRANDMUNITIE BRANDMUNITIE BRANDMUNITIE BRANDMUNITIE BRANDMUNITIE BRANDMUNITIE
UN-nummer 0009
0010
0300
0247
0243
0244
Benaming en beschrijving 3.1.2 BRANDMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading
BRANDMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading
BRANDMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading
BRANDMUNITIE, met vloeistof of gel, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading
BRANDMUNITIE, WITTE FOSFOR, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading
BRANDMUNITIE, WITTE FOSFOR, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading
Stofindeling weg en spoor EX EX EX EX EX EX
Stofindeling water EX EX EX EX EX EX

Voetnoten