BRANDMUNITIE Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 13-4-2024 om: 10:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BRANDMUNITIE

 
Stofgegevens
Stofnaam BRANDMUNITIE
UN-nummer 0009
0010
0243
0244
0247
0300
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 13-4-2024 om: 10:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 13-4-2024 om: 10:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 13-4-2024 om: 10:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
BRANDMUNITIE BRANDMUNITIE BRANDMUNITIE BRANDMUNITIE BRANDMUNITIE BRANDMUNITIE
UN-nummer 0009
0010
0300
0247
0243
0244
Benaming en beschrijving 3.1.2 BRANDMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading
BRANDMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading
BRANDMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading
BRANDMUNITIE, met vloeistof of gel, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading
BRANDMUNITIE, WITTE FOSFOR, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading
BRANDMUNITIE, WITTE FOSFOR, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading
Klasse 2.2 1 1 1 1 1 1
Classificatiecode 2.2 1.2G
1.3G
1.4G
1.3J
1.2H
1.3H
Etiketten 5.2.2 1 1 1.4 1 1 1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
0
0
0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
E0
E0
E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P130 LP101
P130 LP101
P130 LP101
P101
P130 LP101
P130 LP101
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 L1 PP67
L1 PP67
L1 PP67
L1 PP67
L1 PP67
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP23
MP23
MP23
MP23
MP23
MP23
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B1000C)
1 (C5000D)
2 (E)
1 (C)
1 (B1000C)
1 (C)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V2
V2
V2
V2
V2
V2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S1
S1
S1
S1
S1
S1

Voetnoten

Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
stoffen en voorwerpen die slechts een gering explosiegevaar opleveren indien tot ontsteking of inleiding komen. De gevolgen blijven in hoofdzaak beperkt tot het collo en leiden niet tot scherfwerking van enige omvang of reikwijdte. Een van buitenaf inwerkende brand mag niet leiden tot een explosie op praktisch hetzelfde ogenblik van vrijwel de gehele inhoud van het collo.
stoffen en voorwerpen die slechts een gering explosiegevaar opleveren indien tot ontsteking of inleiding komen. De gevolgen blijven in hoofdzaak beperkt tot het collo en leiden niet tot scherfwerking van enige omvang of reikwijdte. Een van buitenaf inwerkende brand mag niet leiden tot een explosie op praktisch hetzelfde ogenblik van vrijwel de gehele inhoud van het collo.
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
BRANDMUNITIE BRANDMUNITIE BRANDMUNITIE BRANDMUNITIE BRANDMUNITIE BRANDMUNITIE
UN-nummer 0009
0010
0300
0247
0243
0244
Benaming en beschrijving 3.1.2 BRANDMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading
BRANDMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading
BRANDMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading
BRANDMUNITIE, met vloeistof of gel, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading
BRANDMUNITIE, WITTE FOSFOR, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading
BRANDMUNITIE, WITTE FOSFOR, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading
Stofindeling weg en spoor EX EX EX EX EX EX
Stofindeling water EX EX EX EX EX EX

Voetnoten

Explosief
Explosief
Explosief
Explosief
Explosief
Explosief
Explosief
Explosief
Explosief
Explosief
Explosief
Explosief
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten