BRANDMUNITIE | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/22/2021 om: 9:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BRANDMUNITIE

Stofgegevens

 
Stofnaam
BRANDMUNITIE
UN-nummer
0009; 0010; 0243; 0244; 0247; 0300
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 9/22/2021 om: 9:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/22/2021 om: 9:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/22/2021 om: 9:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
BRANDMUNITIE BRANDMUNITIE BRANDMUNITIE BRANDMUNITIE BRANDMUNITIE BRANDMUNITIE
UN-nummer 0009
0010
0300
0247
0243
0244
Benaming en beschrijving 3.1.2 BRANDMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading
BRANDMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading
BRANDMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading
BRANDMUNITIE, met vloeistof of gel, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading
BRANDMUNITIE, WITTE FOSFOR, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading
BRANDMUNITIE, WITTE FOSFOR, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading
Klasse 2.2 1 1 1 1 1 1
Classificatiecode 2.2 1.2G
1.3G
1.4G
1.3J
1.2H
1.3H
Etiketten 5.2.2 1 1 1.4 1 1 1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
0
0
0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
E0
E0
E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P130 LP101
P130 LP101
P130 LP101
P101
P130 LP101
P130 LP101
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 L1 PP67
L1 PP67
L1 PP67
L1 PP67
L1 PP67
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP23
MP23
MP23
MP23
MP23
MP23
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B1000C)
1 (C5000D)
2 (E)
1 (C)
1 (B1000C)
1 (C)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V2
V2
V2
V2
V2
V2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
CV1 CV2 CV3
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S1
S1
S1
S1
S1
S1

Voetnoten

Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
stoffen en voorwerpen die slechts een gering explosiegevaar opleveren indien tot ontsteking of inleiding komen. De gevolgen blijven in hoofdzaak beperkt tot het collo en leiden niet tot scherfwerking van enige omvang of reikwijdte. Een van buitenaf inwerkende brand mag niet leiden tot een explosie op praktisch hetzelfde ogenblik van vrijwel de gehele inhoud van het collo.
stoffen en voorwerpen die slechts een gering explosiegevaar opleveren indien tot ontsteking of inleiding komen. De gevolgen blijven in hoofdzaak beperkt tot het collo en leiden niet tot scherfwerking van enige omvang of reikwijdte. Een van buitenaf inwerkende brand mag niet leiden tot een explosie op praktisch hetzelfde ogenblik van vrijwel de gehele inhoud van het collo.
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen

Let op!

Geprint op: 9/22/2021 om: 9:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten