AMMONIUMPIKRAAT Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 01/03/2024 om: 19:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

AMMONIUMPIKRAAT

 
Stofgegevens
Stofnaam AMMONIUMPIKRAAT
Engelse naam ammonium picrate
CAS-nummer 131-74-8
UN-nummer 0004
1310
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Molecuulformule C6-H6-N4-O7
SMILES [NH4+].[O-]C1=C(C=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 01/03/2024 om: 19:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 01/03/2024 om: 19:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 01/03/2024 om: 19:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
AMMONIUMPIKRAAT
(131-74-8)
AMMONIUMPIKRAAT
(131-74-8)
UN-nummer 1310
0004
Benaming en beschrijving 3.1.2 AMMONIUMPIKRAAT, BEVOCHTIGD met ten minste 10 massa-% water
AMMONIUMPIKRAAT, droog of bevochtigd met minder dan 10 massa-% water
Klasse 2.2 4.1 1
Classificatiecode 2.2 D
1.1D
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 4.1 1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P406
P112a P112b P112c
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 PP26
PP26
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
MP20
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B)
1 (B1000C)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V2 V3
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11
CV1 CV2 CV3
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S14
S1

Voetnoten

Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
AMMONIUMPIKRAAT
(131-74-8)
AMMONIUMPIKRAAT
(131-74-8)
UN-nummer 1310
0004
Benaming en beschrijving 3.1.2 AMMONIUMPIKRAAT, BEVOCHTIGD met ten minste 10 massa-% water
AMMONIUMPIKRAAT, droog of bevochtigd met minder dan 10 massa-% water
Stofindeling weg en spoor NR EX
Stofindeling water NR EX

Voetnoten

Niet relevant
Explosief
Niet relevant
Explosief
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten