FERROSILICIUM | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 8:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

FERROSILICIUM

Stofgegevens

 
Stofnaam
FERROSILICIUM
Engelse naam
ferrosilicon
CAS-nummer
8049-17-0
UN-nummer
1408
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 8:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 8:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 8:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
FERROSILICIUM
(8049-17-0)
UN-nummer 1408
Benaming en beschrijving 3.1.2 FERROSILICIUM met ten minste 30 massa- procent doch minder dan 90 massa- procent silicium
Klasse 2.2 4.3
Classificatiecode 2.2 WT2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 4.3+6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 39
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC08 P003 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4 B6 PP20
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP14
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 BK2 T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP3 AP4 AP5 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV23 CV28
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 462

Voetnoten

stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige vaste stof die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen.

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 8:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten