ALKYLSULFONZUREN OF ARYLSULFONZUREN Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-5-2024 om: 10:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ALKYLSULFONZUREN OF ARYLSULFONZUREN

 
Stofgegevens
Stofnaam ALKYLSULFONZUREN OF ARYLSULFONZUREN
UN-nummer 2583
2584
2585
2586
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 19-5-2024 om: 10:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 19-5-2024 om: 10:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 19-5-2024 om: 10:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
ALKYLSULFONZUREN OF ARYLSULFONZUREN ALKYLSULFONZUREN OF ARYLSULFONZUREN ALKYLSULFONZUREN OF ARYLSULFONZUREN ALKYLSULFONZUREN OF ARYLSULFONZUREN
UN-nummer 2583
2585
2584
2586
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALKYLSULFONZUREN, VAST of ARYLSULFONZUREN, VAST, met meer dan 5% vrij zwavelzuur
ALKYLSULFONZUREN, VAST of ARYLSULFONZUREN, VAST, met ten hoogste 5% vrij zwavelzuur
ALKYLSULFONZUREN, VLOEIBAAR of ARYLSULFONZUREN, VLOEIBAAR, met meer dan 5% vrij zwavelzuur
ALKYLSULFONZUREN, VLOEIBAAR of ARYLSULFONZUREN, VLOEIBAAR, met ten hoogste 5% vrij zwavelzuur
Klasse 2.2 8 8 8 8
Classificatiecode 2.2 C2
C4
C1
C3
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
II
III
Etiketten 5.2.2 8 8 8 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
5 kg
1 L
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
P002 IBC08 LP02 R001
P001 IBC02
P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
MP10
MP15
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T1
T8
T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP33 TP2 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN SGAN
SGAV
L4BN
L4BN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4
TU42
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
3 (E)
2 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP7 VC1 VC2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80 80 80 80

Voetnoten

Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
deze zijde boven
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
ALKYLSULFONZUREN OF ARYLSULFONZUREN ALKYLSULFONZUREN OF ARYLSULFONZUREN ALKYLSULFONZUREN OF ARYLSULFONZUREN ALKYLSULFONZUREN OF ARYLSULFONZUREN
UN-nummer 2583
2585
2584
2586
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALKYLSULFONZUREN, VAST of ARYLSULFONZUREN, VAST, met meer dan 5% vrij zwavelzuur
ALKYLSULFONZUREN, VAST of ARYLSULFONZUREN, VAST, met ten hoogste 5% vrij zwavelzuur
ALKYLSULFONZUREN, VLOEIBAAR of ARYLSULFONZUREN, VLOEIBAAR, met meer dan 5% vrij zwavelzuur
ALKYLSULFONZUREN, VLOEIBAAR of ARYLSULFONZUREN, VLOEIBAAR, met ten hoogste 5% vrij zwavelzuur
GEVI-code 80 80 80 80
Stofindeling weg en spoor SNR SNR LNR LNR
Stofindeling water SNR SNR LNR LNR

Voetnoten

bijtende of zwak bijtende stof
bijtende of zwak bijtende stof
bijtende of zwak bijtende stof
bijtende of zwak bijtende stof
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten