ALKYLSULFONZUREN OF ARYLSULFONZUREN | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 9:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ALKYLSULFONZUREN OF ARYLSULFONZUREN

Stofgegevens

 
Stofnaam
ALKYLSULFONZUREN OF ARYLSULFONZUREN
UN-nummer
2583; 2584; 2585; 2586
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 9:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 9:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 9:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
ALKYLSULFONZUREN OF ARYLSULFONZUREN ALKYLSULFONZUREN OF ARYLSULFONZUREN ALKYLSULFONZUREN OF ARYLSULFONZUREN ALKYLSULFONZUREN OF ARYLSULFONZUREN
UN-nummer 2583
2585
2584
2586
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALKYLSULFONZUREN, VAST of ARYLSULFONZUREN, VAST, met meer dan 5 procent vrij zwavelzuur
ALKYLSULFONZUREN, VAST of ARYLSULFONZUREN, VAST, met ten hoogste 5 procent vrij zwavelzuur
ALKYLSULFONZUREN, VLOEIBAAR of ARYLSULFONZUREN, VLOEIBAAR, met meer dan 5 procent vrij zwavelzuur
ALKYLSULFONZUREN, VLOEIBAAR of ARYLSULFONZUREN, VLOEIBAAR, met ten hoogste 5% vrij zwavelzuur
Klasse 2.2 8
8
8
8
Classificatiecode 2.2 C2
C4
C1
C3
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
II
III
Etiketten 5.2.2 8 8 8 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
5 kg
1 L
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC08 P002
IBC08 LP02 P002 R001
IBC02 P001
IBC03 LP01 P001 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
MP10
MP15
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T1
T8
T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
TP33
TP2
TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN SGAN
SGAV
L4BN
L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
3 (E)
2 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP7 VC1 VC2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80 80 80 80

Voetnoten

bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
deze zijde boven
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 9:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten