TRIBUTYLFOSFAAN | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/17/2021 om: 12:04 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

TRIBUTYLFOSFAAN

Stofgegevens

 
Stofnaam
TRIBUTYLFOSFAAN
Engelse naam
tributylphosphane
CAS-nummer
998-40-3
UN-nummer
3254
EG-nummer
213-651-2
Synoniem
tributylphosphine
Molecuulformule
C12H27P
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/17/2021 om: 12:04 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/17/2021 om: 12:04 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/17/2021 om: 12:04 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
TRIBUTYLFOSFAAN
(998-40-3)
UN-nummer 3254
Benaming en beschrijving 3.1.2 TRIBUTYLFOSFAAN
Klasse 2.2 4.2
Classificatiecode 2.2 S1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 4.2
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P400
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T21
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP7
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 0 (B/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 333

Voetnoten

Voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Lucht moet met behulp van stikstof of met andere middelen uit de dampruimte worden verwijderd.
pyrofore vloeistof.

Let op!

Geprint op: 5/17/2021 om: 12:04 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten