PYROFORE METAALORGANISCHE STOF | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:16 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

PYROFORE METAALORGANISCHE STOF

Stofgegevens

 
Stofnaam
PYROFORE METAALORGANISCHE STOF
UN-nummer
3391; 3392; 3393; 3394
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:16 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:16 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:16 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
PYROFORE METAALORGANISCHE STOF PYROFORE METAALORGANISCHE STOF PYROFORE METAALORGANISCHE STOF PYROFORE METAALORGANISCHE STOF
UN-nummer 3391
3393
3392
3394
Benaming en beschrijving 3.1.2 PYROFORE METAALORGANISCHE STOF, VAST
PYROFORE METAALORGANISCHE STOF, VAST, REACTIEF MET WATER
PYROFORE METAALORGANISCHE STOF, VLOEIBAAR
PYROFORE METAALORGANISCHE STOF, VLOEIBAAR, REACTIEF MET WATER
Klasse 2.2 4.2 4.2 4.2 4.2
Classificatiecode 2.2 S5
SW
S5
SW
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
I
I
I
Etiketten 5.2.2 4.2 4.2+4.3 4.2 4.2+4.3
Bijzondere bepalingen 3.3 274 274 274 274
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P404
P404
P400
P400
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 PP86
PP86
PP86
PP86
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
MP2
MP2
MP2
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T21
T21
T21
T21
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP7 TP33 TP36 TP7 TP33 TP36 TP41 TP7 TP33 TP36 TP2 TP7 TP36 TP41
ADR tanks: Tankcode 4.3 L21DH
L21DH
L21DH
L21DH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TC1 TE21 TM1 TU4 TU14 TU22
TC1 TE21 TM1 TU4 TU14 TU22
TC1 TE21 TM1 TU4 TU14 TU22
TC1 TE21 TM1 TU4 TU14 TU22
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 0 (B/E)
0 (B/E)
0 (B/E)
0 (B/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
V1
V1
V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S20
S20
S20
S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 43 X432 333 X333

Voetnoten

Voor zelfontbranding vatbare stoffen
Voor zelfontbranding vatbare stoffen
Voor zelfontbranding vatbare stoffen
Voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Lucht moet met behulp van stikstof of met andere middelen uit de dampruimte worden verwijderd.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
Op transporttanks mogen smeltelementen in de dampruimte worden gebruikt.
Lucht moet met behulp van stikstof of met andere middelen uit de dampruimte worden verwijderd.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
Op transporttanks mogen smeltelementen in de dampruimte worden gebruikt.
Met instemming van de bevoegde autoriteit mag de interne inspectie na 2,5 jaar achterwege blijven of worden vervangen door andere beproevingsmethoden of inspectieprocedures, onder voorwaarde dat de transporttank speciaal is bestemd voor het vervoer van de metaalorganische stoffen waaraan deze bijzondere bepaling voor transporttanks is toegewezen. Deze inspectie is echter wel verplicht als aan de voorwaarden van 6.7.2.19.7 wordt voldaan.
Lucht moet met behulp van stikstof of met andere middelen uit de dampruimte worden verwijderd.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
Op transporttanks mogen smeltelementen in de dampruimte worden gebruikt.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Lucht moet met behulp van stikstof of met andere middelen uit de dampruimte worden verwijderd.
Op transporttanks mogen smeltelementen in de dampruimte worden gebruikt.
Met instemming van de bevoegde autoriteit mag de interne inspectie na 2,5 jaar achterwege blijven of worden vervangen door andere beproevingsmethoden of inspectieprocedures, onder voorwaarde dat de transporttank speciaal is bestemd voor het vervoer van de metaalorganische stoffen waaraan deze bijzondere bepaling voor transporttanks is toegewezen. Deze inspectie is echter wel verplicht als aan de voorwaarden van 6.7.2.19.7 wordt voldaan.
voor zelfontbranding vatbare (pyrofore) vaste stof.
voor zelfontbranding vatbare (pyrofore) vaste stof die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen. (Water mag niet worden gebruikt behalve met toestemming van deskundigen).
pyrofore vloeistof.
pyrofore vloeistof die op een gevaarlijke manier met water reageert. (Water mag niet worden gebruikt, behalve met toestemming van deskundigen).

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:16 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten