PYROFORE ANORGANISCHE STOF | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 1:32 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

PYROFORE ANORGANISCHE STOF

Stofgegevens

 
Stofnaam
PYROFORE ANORGANISCHE STOF
UN-nummer
3194; 3200
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 1:32 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 1:32 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 1:32 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
PYROFORE ANORGANISCHE STOF PYROFORE ANORGANISCHE STOF
UN-nummer 3200
3194
Benaming en beschrijving 3.1.2 PYROFORE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
PYROFORE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
Klasse 2.2 4.2 4.2
Classificatiecode 2.2 S4
S3
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
I
Etiketten 5.2.2 4.2 4.2
Bijzondere bepalingen 3.3 274 274
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P404
P400
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP13
MP2
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T21
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP7 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3
L21DH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4
TC1 TE21 TM1 TU14
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 0 (B/E)
0 (B/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S20
S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 43 333

Voetnoten

Voor zelfontbranding vatbare stoffen
Voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Lucht moet met behulp van stikstof of met andere middelen uit de dampruimte worden verwijderd.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
voor zelfontbranding vatbare (pyrofore) vaste stof.
pyrofore vloeistof.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 1:32 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten