bupirimaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 28/02/2024 om: 12:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Bupirimaat

 
Stofgegevens
Stofnaam bupirimaat
Engelse naam bupirimate
CAS-nummer 41483-43-6
EG-nummer 255-391-2
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code buprmt
SIKB-id 403
Synoniem 5-butyl-2-ethylamino-6-methylpyrimidin-4-yldimethylsulfamate
Molecuulformule C13-H24-N4-O3-S
SMILES CCCCC1=C(OS(=O)(=O)N(C)C)N=C(NCC)N=C1C
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 28/02/2024 om: 12:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 28/02/2024 om: 12:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm bupirimaat
(41483-43-6)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) 6 µg/l

Toelichtende voetnoot

90:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

Voetnoten

1:

Vastgesteld door Ctgb

Let op!

Geprint op: 28/02/2024 om: 12:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten