broomwaterstof | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 7/27/2021 om: 7:27 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Broomwaterstof

Stofgegevens

 
Stofnaam
broomwaterstof
Engelse naam
hydrogen bromide
CAS-nummer
10035-10-6
UN-nummer
1048; 1788; 1788
EG-nummer
233-113-0
Synoniem
hydrogeenbromide
Molecuulformule
BrH
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van broomwaterstof
Functionele stofgroep
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 7/27/2021 om: 7:27 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 7/27/2021 om: 7:27 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm broomwaterstof
(10035-10-6)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min 6,7 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min 3,4 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min 470 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min 1.400 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min 3,4 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min 220 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min 670 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 3,4 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 140 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 420 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

11:

tijdgewogen gemiddelde

133:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

134:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

135:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

136:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

137:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

138:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 7/27/2021 om: 7:27 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
broomwaterstof
(10035-10-6)
broomwaterstof
(10035-10-6)
broomwaterstof
(10035-10-6)
UN-nummer 1788
1788
1048
Benaming en beschrijving 3.1.2 BROOMWATERSTOFZUUR
BROOMWATERSTOFZUUR
WATERSTOFBROMIDE, WATERVRIJ (BROOMWATERSTOF, WATERVRIJ)
Klasse 2.2 8 8 2
Classificatiecode 2.2 C1
C1
2TC
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
Etiketten 5.2.2 8 8 2.3+8
Bijzondere bepalingen 3.3 519 519
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
5 L
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
P001 IBC03 LP01 R001
P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
MP19
MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
T4
(M)
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
L4BN
PxBH(M)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU42
TU42
TA4 TT9 TT10
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
3 (E)
1 (C/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11
CV9 CV10 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5
S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80 80 268

Voetnoten

Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Gassen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige gassen
giftige gassen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
UN 1048 Broomwaterstof, watervrij, is een gas van klasse 2.
UN 1048 Broomwaterstof, watervrij, is een gas van klasse 2.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.
giftig gas, bijtend

Let op!

Geprint op: 7/27/2021 om: 7:27 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten