broomwaterstof Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

broomwaterstof

 

Stofgegevens

CAS-nummer
10035-10-6
EG-nummer
233-113-0
UN-nummer
1048
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
hydrogen bromide
Synoniem
hydrogeenbromide
Molecuulformule
Br-H
SMILES
Br
Functionele stofgroepen
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ADR
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm broomwaterstof
(10035-10-6)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min
6,7 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min, ppm
2 ppm
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min
3,4 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min
470 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min
1.400 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min
3,4 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min
220 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min
670 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
3,4 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
140 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
420 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
broomwaterstof
(10035-10-6)
Specifieke naam ECHA
Hydrogen bromide
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
broomwaterstof
(10035-10-6)
UN-nummer 1048
Benaming en beschrijving 3.1.2 WATERSTOFBROMIDE, WATERVRIJ (BROOMWATERSTOF, WATERVRIJ)
Klasse 2.2 2
Classificatiecode 2.2 2TC
Etiketten 5.2.2 2.3+8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M)
ADR tanks: Tankcode 4.3 PxBH(M)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9 TT10
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 268

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
broomwaterstof
(10035-10-6)
UN-nummer 1048
Benaming en beschrijving 3.1.2 WATERSTOFBROMIDE, WATERVRIJ (BROOMWATERSTOF, WATERVRIJ)
GEVI-code 268
Stofindeling weg en spoor GT5
Stofindeling water GT5

Voetnoten