NATRIUMBOORHYDRIDE EN NATRIUMHYDROXIDE | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 11:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

NATRIUMBOORHYDRIDE EN NATRIUMHYDROXIDE

Stofgegevens

 
Stofnaam
NATRIUMBOORHYDRIDE EN NATRIUMHYDROXIDE
UN-nummer
3320; 3320
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 11:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 11:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 11:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
NATRIUMBOORHYDRIDE EN NATRIUMHYDROXIDE NATRIUMBOORHYDRIDE EN NATRIUMHYDROXIDE
UN-nummer 3320
3320
Benaming en beschrijving 3.1.2 NATRIUMBOORHYDRIDE EN NATRIUMHYDROXIDE, OPLOSSING, met ten hoogste 12 massa- procent natriumboorhydride en ten hoogste 40 massa- procent natriumhydroxide
NATRIUMBOORHYDRIDE EN NATRIUMHYDROXIDE, OPLOSSING, met ten hoogste 12 massa- procent natriumboorhydride en ten hoogste 40 massa- procent natriumhydroxide
Klasse 2.2 8 8
Classificatiecode 2.2 C5
C5
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
Etiketten 5.2.2 8 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80 80

Voetnoten

Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 11:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten