MET WATER REACTIEVE VLOEISTOF | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:17 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

MET WATER REACTIEVE VLOEISTOF

Stofgegevens

 
Stofnaam
MET WATER REACTIEVE VLOEISTOF
UN-nummer
3129; 3129; 3129; 3130; 3130; 3130; 3148; 3148; 3148
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:17 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:17 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:17 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
MET WATER REACTIEVE VLOEISTOF MET WATER REACTIEVE VLOEISTOF MET WATER REACTIEVE VLOEISTOF MET WATER REACTIEVE VLOEISTOF MET WATER REACTIEVE VLOEISTOF MET WATER REACTIEVE VLOEISTOF MET WATER REACTIEVE VLOEISTOF MET WATER REACTIEVE VLOEISTOF MET WATER REACTIEVE VLOEISTOF
UN-nummer 3129
3129
3129
3130
3130
3130
3148
3148
3148
Benaming en beschrijving 3.1.2 MET WATER REACTIEVE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G.
MET WATER REACTIEVE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G.
MET WATER REACTIEVE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G.
MET WATER REACTIEVE VLOEISTOF, GIFTIG, N.E.G.
MET WATER REACTIEVE VLOEISTOF, GIFTIG, N.E.G.
MET WATER REACTIEVE VLOEISTOF, GIFTIG, N.E.G.
MET WATER REACTIEVE VLOEISTOF, N.E.G.
MET WATER REACTIEVE VLOEISTOF, N.E.G.
MET WATER REACTIEVE VLOEISTOF, N.E.G.
Klasse 2.2 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
Classificatiecode 2.2 WC1
WC1
WC1
WT1
WT1
WT1
W1
W1
W1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
III
I
II
III
I
II
III
Etiketten 5.2.2 4.3+8 4.3+8 4.3+8 4.3+6.1 4.3+6.1 4.3+6.1 4.3 4.3 4.3
Bijzondere bepalingen 3.3 274 274 274 274 274 274 274 274 274
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
500 ml
1 L
0
500 ml
1 L
0
500 ml
1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
E1
E0
E0
E1
E0
E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P402
P402 IBC01
P001 IBC02 R001
P402
P402 IBC01
P001 IBC02 R001
P402
P402 IBC01
P001 IBC02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 RR7 RR8
RR7 RR8
RR7
RR4 RR8
BB1 RR4 RR8
RR8
RR8
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
MP15
MP15
MP2
MP15
MP15
MP2
MP15
MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T14
T11
T7
T13
T7
T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP7 TP2 TP7 TP2 TP7
TP2 TP7 TP38 TP2 TP7 TP2 TP7
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10DH
L4DH
L4DH
L10DH
L4DH
L4DH
L10DH
L4DH
L4DH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE21 TM2 TU14
TE21 TM2 TU14
TE21 TM2 TU14
TE21 TM2 TU14
TE21 TM2 TU14
TE21 TM2 TU14
TE21 TM2 TU14
TE21 TM2 TU14
TE21 TM2 TU14
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 0 (B/E)
0 (D/E)
0 (E)
0 (B/E)
0 (D/E)
0 (E)
0 (B/E)
0 (D/E)
0 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV23
CV23
CV23
CV23 CV28
CV23 CV28
CV23 CV28
CV23
CV23
CV23
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S20
S20
S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 X382 382 382 X362 362 362 X323 323 323

Voetnoten

Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
giftige stoffen
giftige stoffen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
giftige stoffen
giftige stoffen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
giftige stoffen
giftige stoffen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Lucht moet met behulp van stikstof of met andere middelen uit de dampruimte worden verwijderd.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Lucht moet met behulp van stikstof of met andere middelen uit de dampruimte worden verwijderd.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Lucht moet met behulp van stikstof of met andere middelen uit de dampruimte worden verwijderd.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Lucht moet met behulp van stikstof of met andere middelen uit de dampruimte worden verwijderd.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Lucht moet met behulp van stikstof of met andere middelen uit de dampruimte worden verwijderd.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Lucht moet met behulp van stikstof of met andere middelen uit de dampruimte worden verwijderd.
brandbare, bijtende vloeistof die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen. (Water mag niet worden gebruikt, behalve met toestemming van deskundigen).
brandbare vloeistof, bijtend, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen.
brandbare vloeistof, bijtend, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen.
brandbare, giftige vloeistof die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen. (Water mag niet worden gebruikt, behalve met toestemming van deskundigen).
brandbare, giftige vloeistof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen.
brandbare, giftige vloeistof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen.
brandbare vloeistof die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen. (Water mag niet worden gebruikt behalve met toestemming van deskundigen).
brandbare vloeistof die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen. (Water mag niet worden gebruikt behalve met toestemming van deskundigen).
brandbare vloeistof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen.
brandbare vloeistof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:18 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten