MET WATER REACTIEVE METALLISCHE STOF | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 6:18 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

MET WATER REACTIEVE METALLISCHE STOF

Stofgegevens

 
Stofnaam
MET WATER REACTIEVE METALLISCHE STOF
UN-nummer
3208; 3208; 3208; 3209; 3209; 3209
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 6:18 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 6:18 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 6:18 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
MET WATER REACTIEVE METALLISCHE STOF MET WATER REACTIEVE METALLISCHE STOF MET WATER REACTIEVE METALLISCHE STOF MET WATER REACTIEVE METALLISCHE STOF MET WATER REACTIEVE METALLISCHE STOF MET WATER REACTIEVE METALLISCHE STOF
UN-nummer 3208
3208
3208
3209
3209
3209
Benaming en beschrijving 3.1.2 MET WATER REACTIEVE METALLISCHE STOF, N.E.G.
MET WATER REACTIEVE METALLISCHE STOF, N.E.G.
MET WATER REACTIEVE METALLISCHE STOF, N.E.G.
MET WATER REACTIEVE METALLISCHE STOF, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G.
MET WATER REACTIEVE METALLISCHE STOF, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G.
MET WATER REACTIEVE METALLISCHE STOF, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G.
Klasse 2.2 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
Classificatiecode 2.2 W2
W2
W2
WS
WS
WS
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
III
I
II
III
Etiketten 5.2.2 4.3 4.3 4.3 4.2+4.3 4.2+4.3 4.2+4.3
Bijzondere bepalingen 3.3 274 557 274 557 274 557 274 558 274 558 274 558
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
500 g
1 kg
0
0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
E1
E0
E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P403 IBC99
P410 IBC07
P410 IBC08 R001
P403
P410 IBC05
P410 IBC08 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B4
B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
MP14
MP14
MP2
MP14
MP14
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2
T3
T1
T3
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3
TP33 TP33
TP33 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3
SGAN
SGAN
SGAN
SGAN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2
AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (E)
2 (D/E)
3 (E)
1 (E)
2 (D/E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
V1
V1
V1
V1
V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP3 AP4 AP5 VC1 VC2
AP3 AP4 AP5 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV23
CV23
CV23
CV23
CV23
CV23
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S20
S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3
423 423
423 423

Voetnoten

Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Stof en poeder van metalen in pyrofore toestand zijn stoffen van klasse 4.2.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Stof en poeder van metalen in pyrofore toestand zijn stoffen van klasse 4.2.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Stof en poeder van metalen in pyrofore toestand zijn stoffen van klasse 4.2.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Metalen en legeringen van metalen in pyrofore toestand zijn stoffen van klasse 4.2. Metalen en legeringen van metalen, die in contact met water geen brandbare gassen ontwikkelen en niet pyrofoor of voor zelfverhitting vatbaar zijn, maar die gemakkelijk ontbranden, zijn stoffen van klasse 4.1.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Metalen en legeringen van metalen in pyrofore toestand zijn stoffen van klasse 4.2. Metalen en legeringen van metalen, die in contact met water geen brandbare gassen ontwikkelen en niet pyrofoor of voor zelfverhitting vatbaar zijn, maar die gemakkelijk ontbranden, zijn stoffen van klasse 4.1.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Metalen en legeringen van metalen in pyrofore toestand zijn stoffen van klasse 4.2. Metalen en legeringen van metalen, die in contact met water geen brandbare gassen ontwikkelen en niet pyrofoor of voor zelfverhitting vatbaar zijn, maar die gemakkelijk ontbranden, zijn stoffen van klasse 4.1.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
vaste stof die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of brandbare vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of voor zelfverhitting vatbare stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen.
vaste stof die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of brandbare vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of voor zelfverhitting vatbare stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen.
vaste stof die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of brandbare vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of voor zelfverhitting vatbare stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen.
vaste stof die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of brandbare vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of voor zelfverhitting vatbare stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 6:18 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten