MEDICAMENT | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 12:48 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

MEDICAMENT

Stofgegevens

 
Stofnaam
MEDICAMENT
UN-nummer
1851; 1851; 3248; 3248; 3249; 3249
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 12:48 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 12:48 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 12:48 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
MEDICAMENT MEDICAMENT MEDICAMENT MEDICAMENT MEDICAMENT MEDICAMENT
UN-nummer 3249
3249
3248
3248
1851
1851
Benaming en beschrijving 3.1.2 MEDICAMENT, VAST, GIFTIG, N.E.G.
MEDICAMENT, VAST, GIFTIG, N.E.G.
MEDICAMENT, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G.
MEDICAMENT, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G.
MEDICAMENT, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G.
MEDICAMENT, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G.
Klasse 2.2 6.1 6.1 3 3 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 T2
T2
FT1
FT1
T1
T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
II
III
II
III
Etiketten 5.2.2 6.1 6.1 3+6.1 3+6.1 6.1 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 221 601 221 601 220 221 601 220 221 601 221 601 221 601
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 500 g
5 kg
1 L
5 L
100 ml
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
E1
E2
E1
E4
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002
P002 LP02 R001
P001
P001 R001
P001
P001 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
MP10
MP19
MP19
MP15
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH SGAH
L4BH SGAH
L4BH
L4BH
L4BH
L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
TE19 TU15
TU15
TU15
TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
FL
FL
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
2 (E)
2 (D/E)
3 (D/E)
2 (D/E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
S9
S2 S19
S2
S9 S19
S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60 60 336 36 60 60

Voetnoten

Giftige stoffen
Giftige stoffen
Brandbare vloeistoffen
Brandbare vloeistoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
Stoffen die onder deze positie vallen, mogen niet behoren tot verpakkingsgroep I.
Farmaceutische producten (geneesmiddelen), gereed voor gebruik, die vervaardigd en verpakt zijn voor de detailhandel of voor de distributie voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.
Stoffen die onder deze positie vallen, mogen niet behoren tot verpakkingsgroep I.
Farmaceutische producten (geneesmiddelen), gereed voor gebruik, die vervaardigd en verpakt zijn voor de detailhandel of voor de distributie voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.
Slechts de technische benaming van het brandbare, vloeibare bestanddeel van deze oplossing of dit mengsel moet na de juiste vervoersnaam tussen haakjes worden aangegeven.
Stoffen die onder deze positie vallen, mogen niet behoren tot verpakkingsgroep I.
Farmaceutische producten (geneesmiddelen), gereed voor gebruik, die vervaardigd en verpakt zijn voor de detailhandel of voor de distributie voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.
Slechts de technische benaming van het brandbare, vloeibare bestanddeel van deze oplossing of dit mengsel moet na de juiste vervoersnaam tussen haakjes worden aangegeven.
Stoffen die onder deze positie vallen, mogen niet behoren tot verpakkingsgroep I.
Farmaceutische producten (geneesmiddelen), gereed voor gebruik, die vervaardigd en verpakt zijn voor de detailhandel of voor de distributie voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.
Stoffen die onder deze positie vallen, mogen niet behoren tot verpakkingsgroep I.
Farmaceutische producten (geneesmiddelen), gereed voor gebruik, die vervaardigd en verpakt zijn voor de detailhandel of voor de distributie voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.
Stoffen die onder deze positie vallen, mogen niet behoren tot verpakkingsgroep I.
Farmaceutische producten (geneesmiddelen), gereed voor gebruik, die vervaardigd en verpakt zijn voor de detailhandel of voor de distributie voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
giftige of zwak giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.
zeer brandbare vloeistof, giftig.
brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen), zwak giftig, of voor zelfverhitting vatbare vloeistof, giftig.
giftige of zwak giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 12:48 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten