KUNSTSTOF PERSMASSA | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/17/2021 om: 12:04 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

KUNSTSTOF PERSMASSA

Stofgegevens

 
Stofnaam
KUNSTSTOF PERSMASSA
UN-nummer
3314
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/17/2021 om: 12:04 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/17/2021 om: 12:04 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/17/2021 om: 12:04 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
KUNSTSTOF PERSMASSA
UN-nummer 3314
Benaming en beschrijving 3.1.2 KUNSTSTOF PERSMASSA, in de vorm van pasta, vellen of geëxtrudeerde draden, die brandbare dampen ontwikkelen
Klasse 2.2 9
Classificatiecode 2.2 M3
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 GEEN
Bijzondere bepalingen 3.3 207 633
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B3 B6 PP14
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP2 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV36
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 90

Voetnoten

Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
Kunststof persmassa's kunnen bestaan uit polystyreen, polymethylmethacrylaat of een ander polymeer.
Colli en kleine containers die deze stof bevatten, moeten zijn voorzien van het volgende opschrift: “Weghouden van ontstekingsbronnen”. Dit opschrift moet in een officiële taal van het land van afzending worden gesteld en bovendien, indien die taal niet het Engels, Frans of Duits is, in het Engels, Frans of Duits, tenzij de eventuele overeenkomsten tussen de bij het vervoer betrokken landen anders bepalen.
milieugevaarlijke stof of diverse gevaarlijke stoffen.

Let op!

Geprint op: 5/17/2021 om: 12:04 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten