HOOGZWAVELIGE AARDOLIE | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 4:36 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

HOOGZWAVELIGE AARDOLIE

Stofgegevens

 
Stofnaam
HOOGZWAVELIGE AARDOLIE
UN-nummer
3494; 3494; 3494
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 4:36 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 4:36 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 4:36 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
HOOGZWAVELIGE AARDOLIE HOOGZWAVELIGE AARDOLIE HOOGZWAVELIGE AARDOLIE
UN-nummer 3494
3494
3494
Benaming en beschrijving 3.1.2 HOOGZWAVELIGE AARDOLIE, BRANDBAAR, GIFTIG
HOOGZWAVELIGE AARDOLIE, BRANDBAAR, GIFTIG
HOOGZWAVELIGE AARDOLIE, BRANDBAAR, GIFTIG
Klasse 2.2 3 3 3
Classificatiecode 2.2 FT1
FT1
FT1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
III
Etiketten 5.2.2 3+6.1 3+6.1 3+6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 343 343 343
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
1 L
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001
P001 IBC02
P001 IBC02 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP7 MP17
MP19
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T14
T7
T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP2 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10CH
L4BH
L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE21 TU14 TU15
TU15
TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
FL
FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/E)
2 (D/E)
3 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S22
S2 S19
S2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 336 336 36

Voetnoten

Brandbare vloeistoffen
Brandbare vloeistoffen
Brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
Deze positie is van toepassing op ruwe aardolie die waterstofsulfide (zwavelwaterstof) bevat in een concentratie die voldoende hoog is om ertoe te leiden dat dampen die vrijkomen uit de ruwe aardolie een gevaar vormen bij inademen. De toegekende verpakkingsgroep moet worden vastgesteld op grond van het gevaar van brandbaarheid en het gevaar bij inademen, in overeenstemming met de opgeleverde mate van gevaar.
Deze positie is van toepassing op ruwe aardolie die waterstofsulfide (zwavelwaterstof) bevat in een concentratie die voldoende hoog is om ertoe te leiden dat dampen die vrijkomen uit de ruwe aardolie een gevaar vormen bij inademen. De toegekende verpakkingsgroep moet worden vastgesteld op grond van het gevaar van brandbaarheid en het gevaar bij inademen, in overeenstemming met de opgeleverde mate van gevaar.
Deze positie is van toepassing op ruwe aardolie die waterstofsulfide (zwavelwaterstof) bevat in een concentratie die voldoende hoog is om ertoe te leiden dat dampen die vrijkomen uit de ruwe aardolie een gevaar vormen bij inademen. De toegekende verpakkingsgroep moet worden vastgesteld op grond van het gevaar van brandbaarheid en het gevaar bij inademen, in overeenstemming met de opgeleverde mate van gevaar.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
zeer brandbare vloeistof, giftig.
zeer brandbare vloeistof, giftig.
brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen), zwak giftig, of voor zelfverhitting vatbare vloeistof, giftig.

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 4:36 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten