GIFTIGE VLOEISTOF | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:58 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

GIFTIGE VLOEISTOF

Stofgegevens

 
Stofnaam
GIFTIGE VLOEISTOF
UN-nummer
3122; 3122; 3123; 3123
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:58 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:58 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:58 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
GIFTIGE VLOEISTOF GIFTIGE VLOEISTOF GIFTIGE VLOEISTOF GIFTIGE VLOEISTOF
UN-nummer 3122
3122
3123
3123
Benaming en beschrijving 3.1.2 GIFTIGE VLOEISTOF, OXIDEREND, N.E.G.
GIFTIGE VLOEISTOF, OXIDEREND, N.E.G.
GIFTIGE VLOEISTOF, REACTIEF MET WATER, N.E.G.
GIFTIGE VLOEISTOF, REACTIEF MET WATER, N.E.G.
Klasse 2.2 6.1 6.1 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 TO1
TO1
TW1
TW1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
I
II
Etiketten 5.2.2 5.1+6.1 5.1+6.1 4.3+6.1 4.3+6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 274 315 274 274 315 274
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
100 ml
0
100 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E4
E0
E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001
P001 IBC02
P099
P001 IBC02
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP8 MP17
MP15
MP8 MP17
MP15
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10CH
L4BH
L10CH
L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TE21 TU14 TU15
TE19 TU15
TE19 TE21 TU14 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/E)
2 (D/E)
1 (C/E)
2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV13 CV28
CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S14
S9 S19
S9 S14
S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 665 65 623 623

Voetnoten

Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
giftige stoffen
giftige stoffen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
giftige stoffen
giftige stoffen
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Deze positie mag niet worden gebruikt voor stoffen van klasse 6.1, die voldoen aan de in 2.2.61.1.8 beschreven criteria ten aanzien van de giftigheid bij inademen voor de verpakkingsgroep I.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Deze positie mag niet worden gebruikt voor stoffen van klasse 6.1, die voldoen aan de in 2.2.61.1.8 beschreven criteria ten aanzien van de giftigheid bij inademen voor de verpakkingsgroep I.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
zeer giftige stof, oxiderend (verbranding bevorderend).
giftige stof, oxiderend (verbranding bevorderend).
giftige vloeistof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen.
giftige vloeistof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:58 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten