GIFTIGE VASTE STOF | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:06 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

GIFTIGE VASTE STOF

Stofgegevens

 
Stofnaam
GIFTIGE VASTE STOF
UN-nummer
3086; 3086; 3124; 3124; 3125; 3125
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:06 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:06 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:06 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
GIFTIGE VASTE STOF GIFTIGE VASTE STOF GIFTIGE VASTE STOF GIFTIGE VASTE STOF GIFTIGE VASTE STOF GIFTIGE VASTE STOF
UN-nummer 3086
3086
3125
3125
3124
3124
Benaming en beschrijving 3.1.2 GIFTIGE VASTE STOF, OXIDEREND, N.E.G.
GIFTIGE VASTE STOF, OXIDEREND, N.E.G.
GIFTIGE VASTE STOF, REACTIEF MET WATER, N.E.G.
GIFTIGE VASTE STOF, REACTIEF MET WATER, N.E.G.
GIFTIGE VASTE STOF, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G.
GIFTIGE VASTE STOF, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G.
Klasse 2.2 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 TO2
TO2
TW2
TW2
TS
TS
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
I
II
I
II
Etiketten 5.2.2 5.1+6.1 5.1+6.1 4.3+6.1 4.3+6.1 4.2+6.1 4.2+6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 274 274 274 274 274 274
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
500 g
0
500 g
0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E5
E4
E5
E4
E5
E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002
P002 IBC06
P099
P002 IBC06
P002
P002 IBC06
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP18
MP10
MP18
MP10
MP18
MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T6
T3
T6
T3
T6
T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP33 TP33 TP33 TP33 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10CH S10AH
L4BH SGAH
L10CH S10AH
L4BH SGAH
L10CH S10AH
L4BH SGAH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TE21 TU14 TU15
TE19 TU15
TE19 TE21 TU14 TU15
TE19 TU15
TE19 TE21 TU14 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/E)
2 (D/E)
1 (C/E)
2 (D/E)
1 (C/E)
2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V11
V11
V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV13 CV28
CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S14
S9 S19
S9 S14
S9 S19
S9 S14
S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 665 65 642 642 664 64

Voetnoten

Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
giftige stoffen
giftige stoffen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
giftige stoffen
giftige stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
deze zijde boven
deze zijde boven
deze zijde boven
zeer giftige stof, oxiderend (verbranding bevorderend).
giftige stof, oxiderend (verbranding bevorderend).
giftige vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen.
giftige vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen.
zeer giftige vaste stof, brandbaar of voor zelfverhitting vatbaar.
giftige vaste stof, brandbaar of voor zelfverhitting vatbaar.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:06 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten