GIFTIGE ANORGANISCHE VLOEISTOF | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 7:06 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

GIFTIGE ANORGANISCHE VLOEISTOF

Stofgegevens

 
Stofnaam
GIFTIGE ANORGANISCHE VLOEISTOF
UN-nummer
3287; 3287; 3287; 3289; 3289
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 7:06 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 7:06 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 7:06 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
GIFTIGE ANORGANISCHE VLOEISTOF GIFTIGE ANORGANISCHE VLOEISTOF GIFTIGE ANORGANISCHE VLOEISTOF GIFTIGE ANORGANISCHE VLOEISTOF GIFTIGE ANORGANISCHE VLOEISTOF
UN-nummer 3289
3289
3287
3287
3287
Benaming en beschrijving 3.1.2 GIFTIGE ANORGANISCHE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G.
GIFTIGE ANORGANISCHE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G.
GIFTIGE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
GIFTIGE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
GIFTIGE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
Klasse 2.2 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 TC3
TC3
T4
T4
T4
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
I
II
III
Etiketten 5.2.2 6.1+8 6.1+8 6.1 6.1 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 274 315 274 274 315 274 274
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
100 ml
0
100 ml
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E5
E4
E5
E4
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001
P001 IBC02
P001
P001 IBC02
P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP8 MP17
MP15
MP8 MP17
MP15
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T14
T11
T14
T11
T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP27 TP2 TP27 TP2 TP27 TP2 TP27 TP1 TP28
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10CH
L4BH
L10CH
L4BH
L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TE21 TU14 TU15
TE19 TU15
TE19 TE21 TU14 TU15
TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/E)
2 (D/E)
1 (C/E)
2 (D/E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV13 CV28
CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S14
S9 S19
S9 S14
S9 S19
S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 668 68 66 60 60

Voetnoten

Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Deze positie mag niet worden gebruikt voor stoffen van klasse 6.1, die voldoen aan de in 2.2.61.1.8 beschreven criteria ten aanzien van de giftigheid bij inademen voor de verpakkingsgroep I.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Deze positie mag niet worden gebruikt voor stoffen van klasse 6.1, die voldoen aan de in 2.2.61.1.8 beschreven criteria ten aanzien van de giftigheid bij inademen voor de verpakkingsgroep I.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 4 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 4 bar of minder aanvaardbaar is.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 4 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 4 bar of minder aanvaardbaar is.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 4 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 4 bar of minder aanvaardbaar is.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 4 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 4 bar of minder aanvaardbaar is.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 2,65 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 2,65 bar of minder aanvaardbaar is.
zeer giftige stof, bijtend.
giftige stof, bijtend.
zeer giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 7:06 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten