GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:19 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF

Stofgegevens

 
Stofnaam
GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF
UN-nummer
3288; 3288; 3288; 3290; 3290; 3535; 3535
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:19 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:19 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:19 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF
UN-nummer 3290
3290
3535
3535
3288
3288
3288
Benaming en beschrijving 3.1.2 GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G.
GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G.
GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF, BRANDBAAR, N.E.G.
GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF, BRANDBAAR, N.E.G.
GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
Klasse 2.2 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 TC4
TC4
TF3
TF3
T5
T5
T5
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
I
II
I
II
III
Etiketten 5.2.2 6.1+8 6.1+8 4.1+6.1 4.1+6.1 6.1 6.1 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 274 274 274 274 274 274 274
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
500 g
0
500 g
0
500 g
5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E5
E4
E5
E4
E5
E4
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC05
P002 IBC06
P002 IBC99
P002 IBC08
P002 IBC07
P002 IBC08
P002 IBC08 LP02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B4
B4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP18
MP10
MP18
MP10
MP18
MP10
MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T6
T3
T6
T3
T6
T3
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP33 TP33 TP33 TP33 TP33 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10CH S10AH
L4BH SGAH
SGAH
L10CH S10AH
L4BH SGAH
L4BH SGAH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
TE19 TU15
TE19 TU15
TE19 TE21 TU14 TU15
TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/E)
2 (D/E)
1 (C/E)
2 (D/E)
1 (C/E)
2 (D/E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V10
V11 V10
V11 V10
V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV13 CV28
CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S14
S9 S19
S9 S14
S9 S19
S9 S14
S9 S19
S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 668 68 664 64 66 60 60

Voetnoten

Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
giftige stoffen
giftige stoffen
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
deze zijde boven
deze zijde boven
deze zijde boven
zeer giftige stof, bijtend.
giftige stof, bijtend.
zeer giftige vaste stof, brandbaar of voor zelfverhitting vatbaar.
giftige vaste stof, brandbaar of voor zelfverhitting vatbaar.
zeer giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:19 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten