CHEMISCHE STOF ONDER DRUK | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 10:16 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CHEMISCHE STOF ONDER DRUK

Stofgegevens

 
Stofnaam
CHEMISCHE STOF ONDER DRUK
UN-nummer
3500; 3501; 3502; 3503; 3504; 3505
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 10:16 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 10:16 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 10:16 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
CHEMISCHE STOF ONDER DRUK CHEMISCHE STOF ONDER DRUK CHEMISCHE STOF ONDER DRUK CHEMISCHE STOF ONDER DRUK CHEMISCHE STOF ONDER DRUK CHEMISCHE STOF ONDER DRUK
UN-nummer 3503
3505
3504
3501
3502
3500
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHEMISCHE STOF ONDER DRUK, BIJTEND, N.E.G.
CHEMISCHE STOF ONDER DRUK, BRANDBAAR, BIJTEND, NE.G.
CHEMISCHE STOF ONDER DRUK, BRANDBAAR, GIFTIG, NE.G.
CHEMISCHE STOF ONDER DRUK, BRANDBAAR, N.E.G.
CHEMISCHE STOF ONDER DRUK, GIFTIG, N.E.G.
CHEMISCHE STOF ONDER DRUK, N.E.G.
Klasse 2.2 2 2 2 2 2 2
Classificatiecode 2.2 8C
8FC
8TF
8F
8T
8A
Etiketten 5.2.2 2.2+8 2.1+8 2.1+6.1 2.1 2.2+6.1 2.2
Bijzondere bepalingen 3.3 274 659 274 659 274 659 274 659 274 659 274 659
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
0
0
0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
E0
E0
E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P206
P206
P206
P206
P206
P206
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 PP89
PP89
PP89
PP89
PP89
PP97
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
MP9
MP9
MP9
MP9
MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T50
T50
T50
T50
T50
T50
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP4 TP40 TP4 TP40 TP4 TP40 TP4 TP40 TP4 TP40 TP4 TP40
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
FL
FL
FL
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/D)
1 (B/D)
1 (B/D)
2 (B/D)
1 (C/D)
3 (C/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV12 CV36
CV9 CV10 CV12 CV36
CV9 CV10 CV12 CV28 CV36
CV9 CV10 CV12 CV36
CV9 CV10 CV12 CV28 CV36
CV9 CV10 CV12 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5
S2
S2
S2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 28 238
263 23 26 20

Voetnoten

Gassen
Gassen
Gassen
Gassen
Gassen
Gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare gassen
brandbare gassen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare gassen
brandbare gassen
giftige stoffen
giftige stoffen
brandbare gassen
brandbare gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
giftige stoffen
giftige stoffen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Stoffen waarvoor PP86 of TP7 staat vermeld in kolom (9a) en kolom (11) van tabel A in hoofdstuk 3.2 en waarvoor derhalve lucht uit de dampfase moet worden verwijderd, moeten niet voor vervoer onder dit UN-nummer worden gebruikt, maar moeten onder hun eigen UN-nummer als vermeld in tabel A van hoofdstuk 3.2 worden vervoerd. Opmerking: Zie ook 2.2.2.1.7.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Stoffen waarvoor PP86 of TP7 staat vermeld in kolom (9a) en kolom (11) van tabel A in hoofdstuk 3.2 en waarvoor derhalve lucht uit de dampfase moet worden verwijderd, moeten niet voor vervoer onder dit UN-nummer worden gebruikt, maar moeten onder hun eigen UN-nummer als vermeld in tabel A van hoofdstuk 3.2 worden vervoerd. Opmerking: Zie ook 2.2.2.1.7.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Stoffen waarvoor PP86 of TP7 staat vermeld in kolom (9a) en kolom (11) van tabel A in hoofdstuk 3.2 en waarvoor derhalve lucht uit de dampfase moet worden verwijderd, moeten niet voor vervoer onder dit UN-nummer worden gebruikt, maar moeten onder hun eigen UN-nummer als vermeld in tabel A van hoofdstuk 3.2 worden vervoerd. Opmerking: Zie ook 2.2.2.1.7.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Stoffen waarvoor PP86 of TP7 staat vermeld in kolom (9a) en kolom (11) van tabel A in hoofdstuk 3.2 en waarvoor derhalve lucht uit de dampfase moet worden verwijderd, moeten niet voor vervoer onder dit UN-nummer worden gebruikt, maar moeten onder hun eigen UN-nummer als vermeld in tabel A van hoofdstuk 3.2 worden vervoerd. Opmerking: Zie ook 2.2.2.1.7.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Stoffen waarvoor PP86 of TP7 staat vermeld in kolom (9a) en kolom (11) van tabel A in hoofdstuk 3.2 en waarvoor derhalve lucht uit de dampfase moet worden verwijderd, moeten niet voor vervoer onder dit UN-nummer worden gebruikt, maar moeten onder hun eigen UN-nummer als vermeld in tabel A van hoofdstuk 3.2 worden vervoerd. Opmerking: Zie ook 2.2.2.1.7.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Stoffen waarvoor PP86 of TP7 staat vermeld in kolom (9a) en kolom (11) van tabel A in hoofdstuk 3.2 en waarvoor derhalve lucht uit de dampfase moet worden verwijderd, moeten niet voor vervoer onder dit UN-nummer worden gebruikt, maar moeten onder hun eigen UN-nummer als vermeld in tabel A van hoofdstuk 3.2 worden vervoerd. Opmerking: Zie ook 2.2.2.1.7.
De vullingsgraad voor transporttanks mag niet hoger zijn dan 90% of, in plaats daarvan, een andere waarde die door de bevoegde autoriteit is goedgekeurd (zie 4.2.1.16.2).
Transporttanks mogen niet worden vervoerd wanneer zij zijn verbonden met spuitapparatuur.
De vullingsgraad voor transporttanks mag niet hoger zijn dan 90% of, in plaats daarvan, een andere waarde die door de bevoegde autoriteit is goedgekeurd (zie 4.2.1.16.2).
Transporttanks mogen niet worden vervoerd wanneer zij zijn verbonden met spuitapparatuur.
De vullingsgraad voor transporttanks mag niet hoger zijn dan 90% of, in plaats daarvan, een andere waarde die door de bevoegde autoriteit is goedgekeurd (zie 4.2.1.16.2).
Transporttanks mogen niet worden vervoerd wanneer zij zijn verbonden met spuitapparatuur.
De vullingsgraad voor transporttanks mag niet hoger zijn dan 90% of, in plaats daarvan, een andere waarde die door de bevoegde autoriteit is goedgekeurd (zie 4.2.1.16.2).
Transporttanks mogen niet worden vervoerd wanneer zij zijn verbonden met spuitapparatuur.
De vullingsgraad voor transporttanks mag niet hoger zijn dan 90% of, in plaats daarvan, een andere waarde die door de bevoegde autoriteit is goedgekeurd (zie 4.2.1.16.2).
Transporttanks mogen niet worden vervoerd wanneer zij zijn verbonden met spuitapparatuur.
De vullingsgraad voor transporttanks mag niet hoger zijn dan 90% of, in plaats daarvan, een andere waarde die door de bevoegde autoriteit is goedgekeurd (zie 4.2.1.16.2).
Transporttanks mogen niet worden vervoerd wanneer zij zijn verbonden met spuitapparatuur.
bijtend gas.
giftig gas, brandbaar.
brandbaar gas
giftig gas.
verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 10:16 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten