BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23/02/2024 om: 08:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF

 
Stofgegevens
Stofnaam BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF
UN-nummer 1325
1325
2925
2925
2926
2926
3176
3176
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 23/02/2024 om: 08:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 23/02/2024 om: 08:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 23/02/2024 om: 08:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF
UN-nummer 2925
2925
3176
3176
2926
2926
1325
1325
Benaming en beschrijving 3.1.2 BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G.
BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G.
BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, GESMOLTEN, N.E.G.
BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, GESMOLTEN, N.E.G.
BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G.
BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G.
BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
Klasse 2.2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
Classificatiecode 2.2 FC1
FC1
F2
F2
FT1
FT1
F1
F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
II
III
II
III
II
III
Etiketten 5.2.2 4.1+8 4.1+8 4.1 4.1 4.1+6.1 4.1+6.1 4.1 4.1
Bijzondere bepalingen 3.3 274 274 274 274 274 274 274 274
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
5 kg
0
0
1 kg
5 kg
1 kg
5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
E0
E0
E2
E1
E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC06
P002 IBC06 R001
P002 IBC06
P002 IBC06 R001
P002 IBC08
P002 IBC08 LP02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
MP10
MP10
MP10
MP10
MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP33 TP3 TP26 TP3 TP26 TP33 TP33 TP33 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
SGAN
LGBV
LGBV
SGAN
SGAN
SGAN
SGAV
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4
TE4 TE6 TU27
TE4 TE6 TU27
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
3 (E)
2 (E)
3 (E)
2 (E)
3 (E)
2 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
V11
V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11
CV28
CV28
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 48 48 44 44 46 46 40 40

Voetnoten

Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
giftige stoffen
giftige stoffen
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
giftige stoffen
giftige stoffen
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De maximale vullingsgraad (in %) voor vaste stoffen die bij temperaturen boven hun smeltpunt worden vervoerd en voor verwarmde vloeistoffen moet worden vastgesteld in overeenstemming met 4.2.1.9.5.
Wanneer het vervoer verwarmd plaats vindt, moet de verwarmingsvoorziening buiten het reservoir zijn aangebracht. Voor UN 3176 geldt deze bepaling alleen wanneer de stof op gevaarlijke wijze met water reageert.
De maximale vullingsgraad (in %) voor vaste stoffen die bij temperaturen boven hun smeltpunt worden vervoerd en voor verwarmde vloeistoffen moet worden vastgesteld in overeenstemming met 4.2.1.9.5.
Wanneer het vervoer verwarmd plaats vindt, moet de verwarmingsvoorziening buiten het reservoir zijn aangebracht. Voor UN 3176 geldt deze bepaling alleen wanneer de stof op gevaarlijke wijze met water reageert.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
deze zijde boven
deze zijde boven
deze zijde boven
brandbare of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, bijtend.
brandbare of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, bijtend.
brandbare vaste stof in gesmolten toestand bij verhoogde temperatuur.
brandbare vaste stof in gesmolten toestand bij verhoogde temperatuur.
brandbare of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, giftig.
brandbare of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, giftig.
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof, of polymeriserende stof
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof, of polymeriserende stof
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF
UN-nummer 2925
2925
3176
3176
2926
2926
1325
1325
Benaming en beschrijving 3.1.2 BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G.
BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G.
BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, GESMOLTEN, N.E.G.
BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, GESMOLTEN, N.E.G.
BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G.
BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G.
BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
GEVI-code 48 48 44 44 46 46 40 40
Stofindeling weg en spoor NR NR NR NR NR NR NR NR
Stofindeling water NR NR NR NR NR NR NR NR

Voetnoten

brandbare of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, bijtend
brandbare of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, bijtend
brandbare vaste stof, in gesmolten toestand bij verhoogde temperatuur
brandbare vaste stof, in gesmolten toestand bij verhoogde temperatuur
brandbare of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, giftig
brandbare of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, giftig
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof, of polymeriserende stof
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof, of polymeriserende stof
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten