BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF

 

Stofgegevens

UN-nummers
1325
1325
2925
2925
2926
2926
3176
3176

Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF
UN-nummer 2925
2925
3176
3176
2926
2926
1325
1325
Benaming en beschrijving 3.1.2 BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G.
BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G.
BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, GESMOLTEN, N.E.G.
BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, GESMOLTEN, N.E.G.
BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G.
BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G.
BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
Klasse 2.2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
Classificatiecode 2.2 FC1
FC1
F2
F2
FT1
FT1
F1
F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
II
III
II
III
II
III
Etiketten 5.2.2 4.1+8 4.1+8 4.1 4.1 4.1+6.1 4.1+6.1 4.1 4.1
Bijzondere bepalingen 3.3 274 274 274 274 274 274 274 274
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
5 kg
0
0
1 kg
5 kg
1 kg
5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
E0
E0
E2
E1
E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC06
P002 IBC06 R001
P002 IBC06
P002 IBC06 R001
P002 IBC08
P002 IBC08 LP02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
MP10
MP10
MP10
MP10
MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP33 TP3 TP26 TP3 TP26 TP33 TP33 TP33 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
SGAN
LGBV
LGBV
SGAN
SGAN
SGAN
SGAV
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4
TE4 TE6 TU27
TE4 TE6 TU27
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
3 (E)
2 (E)
3 (E)
2 (E)
3 (E)
2 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
V11
V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11
CV28
CV28
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 48 48 44 44 46 46 40 40

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF
UN-nummer 2925
2925
3176
3176
2926
2926
1325
1325
Benaming en beschrijving 3.1.2 BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G.
BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G.
BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, GESMOLTEN, N.E.G.
BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, GESMOLTEN, N.E.G.
BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G.
BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G.
BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
GEVI-code 48 48 44 44 46 46 40 40
Stofindeling weg en spoor NR NR NR NR NR NR NR NR
Stofindeling water NR NR NR NR NR NR NR NR

Voetnoten