BRANDBARE METAALZOUTEN VAN ORGANISCHE VERBINDINGEN | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 8:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BRANDBARE METAALZOUTEN VAN ORGANISCHE VERBINDINGEN

Stofgegevens

 
Stofnaam
BRANDBARE METAALZOUTEN VAN ORGANISCHE VERBINDINGEN
UN-nummer
3181; 3181
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 8:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 8:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 8:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
BRANDBARE METAALZOUTEN VAN ORGANISCHE VERBINDINGEN BRANDBARE METAALZOUTEN VAN ORGANISCHE VERBINDINGEN
UN-nummer 3181
3181
Benaming en beschrijving 3.1.2 BRANDBARE METAALZOUTEN VAN ORGANISCHE VERBINDINGEN, N.E.G.
BRANDBARE METAALZOUTEN VAN ORGANISCHE VERBINDINGEN, N.E.G.
Klasse 2.2 4.1
4.1
Classificatiecode 2.2 F3
F3
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
Etiketten 5.2.2 4.1 4.1
Bijzondere bepalingen 3.3 274
274
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC08 P002
IBC08 LP02 P002 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP11
MP11
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
SGAV
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
VC1 VC2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 40 40

Voetnoten

brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
deze zijde boven
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof.
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof.

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 8:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten