BRANDBARE METAALHYDRIDEN | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 7:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BRANDBARE METAALHYDRIDEN

Stofgegevens

 
Stofnaam
BRANDBARE METAALHYDRIDEN
UN-nummer
3182; 3182
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 7:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 7:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 7:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
BRANDBARE METAALHYDRIDEN BRANDBARE METAALHYDRIDEN
UN-nummer 3182
3182
Benaming en beschrijving 3.1.2 BRANDBARE METAALHYDRIDEN, N.E.G.
BRANDBARE METAALHYDRIDEN, N.E.G.
Klasse 2.2 4.1
4.1
Classificatiecode 2.2 F3
F3
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
Etiketten 5.2.2 4.1 4.1
Bijzondere bepalingen 3.3 274 554
274 554
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC04 P410
IBC04 P002 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 PP40
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP11
MP11
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
SGAV
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
VC1 VC2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 40 40

Voetnoten

brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof.
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 7:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten