BRANDBARE ANORGANISCHE VASTE STOF | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 27-6-2019 om: 6:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BRANDBARE ANORGANISCHE VASTE STOF

Stofgegevens

 
Stofnaam
BRANDBARE ANORGANISCHE VASTE STOF
UN-nummer
3178; 3178; 3179; 3179; 3180; 3180
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 27-6-2019 om: 6:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 27-6-2019 om: 6:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 27-6-2019 om: 6:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
BRANDBARE ANORGANISCHE VASTE STOF BRANDBARE ANORGANISCHE VASTE STOF BRANDBARE ANORGANISCHE VASTE STOF BRANDBARE ANORGANISCHE VASTE STOF BRANDBARE ANORGANISCHE VASTE STOF BRANDBARE ANORGANISCHE VASTE STOF
UN-nummer 3180
3180
3179
3179
3178
3178
Benaming en beschrijving 3.1.2 BRANDBARE ANORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G.
BRANDBARE ANORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G.
BRANDBARE ANORGANISCHE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G.
BRANDBARE ANORGANISCHE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G.
BRANDBARE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
BRANDBARE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
Klasse 2.2 4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
Classificatiecode 2.2 FC2
FC2
FT2
FT2
F3
F3
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
II
III
II
III
Etiketten 5.2.2 4.1+8 4.1+8 4.1+6.1 4.1+6.1 4.1 4.1
Bijzondere bepalingen 3.3 274
274
274
274
274
274
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
5 kg
1 kg
5 kg
1 kg
5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
E2
E1
E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC06 P002
IBC06 P002 R001
IBC06 P002
IBC06 P002 R001
IBC08 P002
IBC08 LP02 P002 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
MP10
MP10
MP10
MP11
MP11
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T1
T3
T1
T3
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
TP33
TP33
TP33
TP33
TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
SGAN
SGAN
SGAN
SGAN
SGAV
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
3 (E)
2 (E)
3 (E)
2 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
V11
V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11
CV28
CV28
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 48 48 46 46 40 40

Voetnoten

brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
giftige stoffen
giftige stoffen
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
giftige stoffen
giftige stoffen
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
deze zijde boven
deze zijde boven
deze zijde boven
brandbare of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, bijtend (corrosief).
brandbare of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, bijtend (corrosief).
brandbare of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, giftig.
brandbare of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, giftig.
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof.
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof.

Let op!

Geprint op: 27-6-2019 om: 6:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten