BRANDBAAR METAALPOEDER | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 12:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BRANDBAAR METAALPOEDER

Stofgegevens

 
Stofnaam
BRANDBAAR METAALPOEDER
UN-nummer
3089; 3089
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 12:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 12:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 12:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
BRANDBAAR METAALPOEDER BRANDBAAR METAALPOEDER
UN-nummer 3089
3089
Benaming en beschrijving 3.1.2 BRANDBAAR METAALPOEDER, N.E.G.
BRANDBAAR METAALPOEDER, N.E.G.
Klasse 2.2 4.1
4.1
Classificatiecode 2.2 F3
F3
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
Etiketten 5.2.2 4.1 4.1
Bijzondere bepalingen 3.3 552
552
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC08 P002
IBC08 P002 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP11
MP11
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
SGAV
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
VC1 VC2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 40 40

Voetnoten

brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
deze zijde boven
deze zijde boven
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof.
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof.

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 12:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten