BIOLOGISCHE STOF Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 13-4-2024 om: 20:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BIOLOGISCHE STOF

 
Stofgegevens
Stofnaam BIOLOGISCHE STOF
UN-nummer 3373
3373
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 13-4-2024 om: 20:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 13-4-2024 om: 20:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 13-4-2024 om: 20:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
BIOLOGISCHE STOF BIOLOGISCHE STOF
UN-nummer 3373
3373
Benaming en beschrijving 3.1.2 BIOLOGISCHE STOF, CATEGORIE B
BIOLOGISCHE STOF, CATEGORIE B (alleen dierlijke stoffen)
Klasse 2.2 6.2 6.2
Classificatiecode 2.2 I4
I4
Etiketten 5.2.2 6.2 6.2
Bijzondere bepalingen 3.3 319 319
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P650
P650
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T1
BK1 BK2 T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15 TU37
TE19 TU15 TU37
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 - (-)
- (-)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S3
S3
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 606 606

Voetnoten

Infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen)
Infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen)
infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen)
infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen)
infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen)
infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen)
Op stoffen verpakt en colli gekenmerkt in overeenstemming met verpakkingsinstructie P650 zijn geen verdere voorschriften van het ADR van toepassing.
Op stoffen verpakt en colli gekenmerkt in overeenstemming met verpakkingsinstructie P650 zijn geen verdere voorschriften van het ADR van toepassing.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
infectueuze stof.
infectueuze stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
BIOLOGISCHE STOF BIOLOGISCHE STOF
UN-nummer 3373
3373
Benaming en beschrijving 3.1.2 BIOLOGISCHE STOF, CATEGORIE B
BIOLOGISCHE STOF, CATEGORIE B (alleen dierlijke stoffen)
GEVI-code 606 606
Stofindeling weg en spoor NR NR
Stofindeling water NR NR

Voetnoten

infectueuze stof
infectueuze stof
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten