BIOLOGISCHE STOF | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:50 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BIOLOGISCHE STOF

Stofgegevens

 
Stofnaam
BIOLOGISCHE STOF
UN-nummer
3373; 3373
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:50 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:50 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:50 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
BIOLOGISCHE STOF BIOLOGISCHE STOF
UN-nummer 3373
3373
Benaming en beschrijving 3.1.2 BIOLOGISCHE STOF, CATEGORIE B
BIOLOGISCHE STOF, CATEGORIE B (alleen dierlijke stoffen)
Klasse 2.2 6.2 6.2
Classificatiecode 2.2 I4
I4
Etiketten 5.2.2 6.2 6.2
Bijzondere bepalingen 3.3 319 319
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P650
P650
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T1
BK1 BK2 T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15 TU37
TE19 TU15 TU37
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 - (-)
- (-)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S3
S3
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 606 606

Voetnoten

Infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen)
Infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen)
infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen)
infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen)
infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen)
infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen)
Op stoffen verpakt en colli gekenmerkt in overeenstemming met verpakkingsinstructie P650 zijn geen verdere voorschriften van het ADR van toepassing.
Op stoffen verpakt en colli gekenmerkt in overeenstemming met verpakkingsinstructie P650 zijn geen verdere voorschriften van het ADR van toepassing.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
infectueuze stof.
infectueuze stof.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:50 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten