BIOLOGISCHE STOF Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BIOLOGISCHE STOF

 

Stofgegevens

UN-nummers
3373
3373

Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
BIOLOGISCHE STOF BIOLOGISCHE STOF
UN-nummer 3373
3373
Benaming en beschrijving 3.1.2 BIOLOGISCHE STOF, CATEGORIE B
BIOLOGISCHE STOF, CATEGORIE B (alleen dierlijke stoffen)
Klasse 2.2 6.2 6.2
Classificatiecode 2.2 I4
I4
Etiketten 5.2.2 6.2 6.2
Bijzondere bepalingen 3.3 319 319
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P650
P650
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T1
BK1 BK2 T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15 TU37
TE19 TU15 TU37
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 - (-)
- (-)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S3
S3
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 606 606

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
BIOLOGISCHE STOF BIOLOGISCHE STOF
UN-nummer 3373
3373
Benaming en beschrijving 3.1.2 BIOLOGISCHE STOF, CATEGORIE B
BIOLOGISCHE STOF, CATEGORIE B (alleen dierlijke stoffen)
GEVI-code 606 606
Stofindeling weg en spoor NR NR
Stofindeling water NR NR

Voetnoten