2,4-dichloornitrobenzeen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 04/03/2024 om: 00:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,4-Dichloornitrobenzeen

 
Stofgegevens
Stofnaam 2,4-dichloornitrobenzeen
Engelse naam 1,3-dichloro-4-nitrobenzene
CAS-nummer 611-06-3
EG-nummer 210-248-3
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code 24DClNO2Ben
SIKB-id 118
Synoniem 1,3-dichloor-4-nitrobenzeen
2,4-dichloor-1-nitrobenzeen
Molecuulformule C6-H3-Cl2-N-O2
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep chloornitrobenzenen

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 04/03/2024 om: 00:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 04/03/2024 om: 00:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2,4-dichloornitrobenzeen
(611-06-3)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 1,4 µg/l

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Deze stof was op genomen in de bijlage bij de Regeling monitoring kaderrichtlijn water van 14 april 2010, maar is niet meer opgenomen in de huidige regeling. Dit komt omdat geconstateerd dat deze stof niet meer relevant is voor het monitoren van de waterkwaliteit omdat deze stof al verschillende jaren niet of nauwelijks is aangetroffen en/of de concentraties ruimschoots lager zijn dan de in de vorige regeling gehanteerde normen.

Let op!

Geprint op: 04/03/2024 om: 00:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
CMR-stoffen SZW
2,4-dichloornitrobenzeen
(611-06-3)
Specifieke naam op SZW-lijst 2,4-dichloor-1-nitrobenzeen
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2024-132
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 augustus 2023

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.