2,4-dichloornitrobenzeen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 1:37 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,4-Dichloornitrobenzeen

Stofgegevens

 
Stofnaam
2,4-dichloornitrobenzeen
Engelse naam
1,3-dichloro-4-nitrobenzene
CAS-nummer
611-06-3
EG-nummer
210-248-3
Aquo-code
24DClNO2Ben
SIKB-id
118
Synoniem
1,3-dichloor-4-nitrobenzeen
2,4-dichloor-1-nitrobenzeen
Molecuulformule
C6-H3-Cl2-N-O2
SMILES
N(=O)(=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 2,4-dichloornitrobenzeen
Functionele stofgroep
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
chloornitrobenzenen

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 1:37 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 1:37 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2,4-dichloornitrobenzeen
(611-06-3)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 1,4 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Deze stof was op genomen in de bijlage bij de Regeling monitoring kaderrichtlijn water van 14 april 2010, maar is niet meer opgenomen in de huidige regeling. Dit komt omdat geconstateerd dat deze stof niet meer relevant is voor het monitoren van de waterkwaliteit omdat deze stof al verschillende jaren niet of nauwelijks is aangetroffen en/of de concentraties ruimschoots lager zijn dan de in de vorige regeling gehanteerde normen.

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 1:37 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 1:37 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
2,4-dichloornitrobenzeen
(611-06-3)
Specifieke naam op SZW-lijst 2,4-dichloor-1-nitrobenzeen
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten