BIJTENDE ZURE ORGANISCHE VLOEISTOF | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-6-2019 om: 21:14

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BIJTENDE ZURE ORGANISCHE VLOEISTOF

Stofgegevens

 
Stofnaam
BIJTENDE ZURE ORGANISCHE VLOEISTOF
UN-nummer
3265; 3265; 3265
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 20-6-2019 om: 21:14

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 20-6-2019 om: 21:14

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 20-6-2019 om: 21:14

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
BIJTENDE ZURE ORGANISCHE VLOEISTOF BIJTENDE ZURE ORGANISCHE VLOEISTOF BIJTENDE ZURE ORGANISCHE VLOEISTOF
UN-nummer 3265
3265
3265
Benaming en beschrijving 3.1.2 BIJTENDE ZURE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
BIJTENDE ZURE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
BIJTENDE ZURE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
Klasse 2.2 8
8
8
Classificatiecode 2.2 C3
C3
C3
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
III
Etiketten 5.2.2 8 8 8
Bijzondere bepalingen 3.3 274
274
274
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
1 L
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001
IBC02 P001
IBC03 LP01 P001 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP8 MP17
MP15
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T14
T11
T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP27
TP2 TP27
TP1 TP28
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10BH
L4BN
L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (E)
2 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 88 80 80

Voetnoten

bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
sterk bijtende (corrosieve) stof.
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.

Let op!

Geprint op: 20-6-2019 om: 21:14

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten