BIJTENDE ZURE ANORGANISCHE VLOEISTOF | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 5:15 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BIJTENDE ZURE ANORGANISCHE VLOEISTOF

Stofgegevens

 
Stofnaam
BIJTENDE ZURE ANORGANISCHE VLOEISTOF
UN-nummer
3264; 3264; 3264
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 5:15 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 5:15 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 5:15 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
BIJTENDE ZURE ANORGANISCHE VLOEISTOF BIJTENDE ZURE ANORGANISCHE VLOEISTOF BIJTENDE ZURE ANORGANISCHE VLOEISTOF
UN-nummer 3264
3264
3264
Benaming en beschrijving 3.1.2 BIJTENDE ZURE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
BIJTENDE ZURE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
BIJTENDE ZURE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
Klasse 2.2 8 8 8
Classificatiecode 2.2 C1
C1
C1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
III
Etiketten 5.2.2 8 8 8
Bijzondere bepalingen 3.3 274 274 274
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
1 L
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001
P001 IBC02
P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP8 MP17
MP15
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T14
T11
T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP27 TP2 TP27 TP1 TP28
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10BH
L4BN
L4BN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4
TU42
TU42
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (E)
2 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 88 80 80

Voetnoten

Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 4 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 4 bar of minder aanvaardbaar is.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 4 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 4 bar of minder aanvaardbaar is.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 2,65 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 2,65 bar of minder aanvaardbaar is.
sterk bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 5:15 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten