BIJTENDE VASTE STOF Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 30-5-2024 om: 15:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BIJTENDE VASTE STOF

 
Stofgegevens
Stofnaam BIJTENDE VASTE STOF
UN-nummer 1759
1759
1759
2921
2921
2923
2923
2923
3084
3084
3095
3095
3096
3096
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 30-5-2024 om: 15:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 30-5-2024 om: 15:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 30-5-2024 om: 15:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
BIJTENDE VASTE STOF BIJTENDE VASTE STOF BIJTENDE VASTE STOF BIJTENDE VASTE STOF BIJTENDE VASTE STOF BIJTENDE VASTE STOF BIJTENDE VASTE STOF BIJTENDE VASTE STOF BIJTENDE VASTE STOF BIJTENDE VASTE STOF BIJTENDE VASTE STOF BIJTENDE VASTE STOF BIJTENDE VASTE STOF BIJTENDE VASTE STOF
UN-nummer 2921
2921
2923
2923
2923
1759
1759
1759
3084
3084
3096
3096
3095
3095
Benaming en beschrijving 3.1.2 BIJTENDE VASTE STOF, BRANDBAAR, N.E.G.
BIJTENDE VASTE STOF, BRANDBAAR, N.E.G.
BIJTENDE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G.
BIJTENDE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G.
BIJTENDE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G.
BIJTENDE VASTE STOF, N.E.G.
BIJTENDE VASTE STOF, N.E.G.
BIJTENDE VASTE STOF, N.E.G.
BIJTENDE VASTE STOF, OXIDEREND, N.E.G.
BIJTENDE VASTE STOF, OXIDEREND, N.E.G.
BIJTENDE VASTE STOF, REACTIEF MET WATER, N.E.G.
BIJTENDE VASTE STOF, REACTIEF MET WATER, N.E.G.
BIJTENDE VASTE STOF, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G.
BIJTENDE VASTE STOF, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G.
Klasse 2.2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Classificatiecode 2.2 CF2
CF2
CT2
CT2
CT2
C10
C10
C10
CO2
CO2
CW2
CW2
CS2
CS2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
I
II
III
I
II
III
I
II
I
II
I
II
Etiketten 5.2.2 4.1+8 4.1+8 6.1+8 6.1+8 6.1+8 8 8 8 5.1+8 5.1+8 4.3+8 4.3+8 4.2+8 4.2+8
Bijzondere bepalingen 3.3 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
1 kg
0
1 kg
5 kg
0
1 kg
5 kg
0
1 kg
0
1 kg
0
1 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E2
E0
E2
E1
E0
E2
E1
E0
E2
E0
E2
E0
E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC05
P002 IBC08
P002 IBC05
P002 IBC08
P002 IBC08 R001
P002 IBC07
P002 IBC08
P002 IBC08 LP02 R001
P002
P002 IBC06
P002
P002 IBC06
P002
P002 IBC06
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B4
B4
B3
B4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP18
MP10
MP18
MP10
MP10
MP18
MP10
MP10
MP18
MP10
MP18
MP10
MP18
MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T6
T3
T6
T3
T1
T6
T3
T1
T6
T3
T6
T3
T6
T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP33 TP33 TP33 TP33 TP33 TP33 TP33 TP33 TP33 TP33 TP33 TP33 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10BH S10AN
L4BN SGAN
L10BH S10AN
L4BN SGAN
L4BN SGAV
L10BH S10AN
L4BN SGAN
L4BN SGAV
L10BH S10AN
L4BN SGAN
L10BH S10AN
L4BN SGAN
S10AN
SGAN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (E)
2 (E)
1 (E)
2 (E)
3 (E)
1 (E)
2 (E)
3 (E)
1 (E)
2 (E)
1 (E)
2 (E)
1 (E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V10
V11 V10
V11
V10
V11
V11
V11
V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP7 VC1 VC2
AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11
CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
CV24
CV24
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S14
S14
S20
S14
S14
S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 884 84 886 86 86 88 80 80 885 85 842 842 884 84

Voetnoten

Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
deze zijde boven
deze zijde boven
deze zijde boven
deze zijde boven
deze zijde boven
deze zijde boven
sterk bijtende vaste stof, brandbaar of voor zelfverhitting vatbaar.
bijtende vaste stof, brandbaar of voor zelfverhitting vatbaar.
sterk bijtende stof, giftig.
bijtende of zwak bijtende stof, giftig.
bijtende of zwak bijtende stof, giftig.
sterk bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.
sterk bijtende stof, oxiderend (verbranding bevorderend).
bijtende of zwak bijtende stof, oxiderend (verbranding bevorderend).
bijtende vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen.
bijtende vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen.
sterk bijtende vaste stof, brandbaar of voor zelfverhitting vatbaar.
bijtende vaste stof, brandbaar of voor zelfverhitting vatbaar.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
BIJTENDE VASTE STOF BIJTENDE VASTE STOF BIJTENDE VASTE STOF BIJTENDE VASTE STOF BIJTENDE VASTE STOF BIJTENDE VASTE STOF BIJTENDE VASTE STOF BIJTENDE VASTE STOF BIJTENDE VASTE STOF BIJTENDE VASTE STOF BIJTENDE VASTE STOF BIJTENDE VASTE STOF BIJTENDE VASTE STOF BIJTENDE VASTE STOF
UN-nummer 2921
2921
2923
2923
2923
1759
1759
1759
3084
3084
3096
3096
3095
3095
Benaming en beschrijving 3.1.2 BIJTENDE VASTE STOF, BRANDBAAR, N.E.G.
BIJTENDE VASTE STOF, BRANDBAAR, N.E.G.
BIJTENDE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G.
BIJTENDE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G.
BIJTENDE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G.
BIJTENDE VASTE STOF, N.E.G.
BIJTENDE VASTE STOF, N.E.G.
BIJTENDE VASTE STOF, N.E.G.
BIJTENDE VASTE STOF, OXIDEREND, N.E.G.
BIJTENDE VASTE STOF, OXIDEREND, N.E.G.
BIJTENDE VASTE STOF, REACTIEF MET WATER, N.E.G.
BIJTENDE VASTE STOF, REACTIEF MET WATER, N.E.G.
BIJTENDE VASTE STOF, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G.
BIJTENDE VASTE STOF, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G.
GEVI-code 884 84 886 86 86 88 80 80 885 85 842 842 884 84
Stofindeling weg en spoor SF SF SNR SNR SNR SNR SNR SNR SNR SNR SFW SFW SNR SNR
Stofindeling water SF SF SNR SNR SNR SNR SNR SNR SNR SNR SFW SFW SNR SNR

Voetnoten

sterk bijtende vaste stof, brandbaar of voor zelfverhitting vatbaar
bijtende vaste stof, brandbaar of voor zelfverhitting vatbaar
sterk bijtende stof, giftig
bijtende of zwak bijtende stof, giftig
bijtende of zwak bijtende stof, giftig
sterk bijtende stof
bijtende of zwak bijtende stof
bijtende of zwak bijtende stof
sterk bijtende stof, oxiderend (verbranding bevorderend)
bijtende of zwak bijtende stof, oxiderend (verbranding bevorderend)
bijtende vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen
bijtende vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen
sterk bijtende vaste stof, brandbaar of voor zelfverhitting vatbaar
bijtende vaste stof, brandbaar of voor zelfverhitting vatbaar
Brandbare vaste stof mits niet explosief
Brandbare vaste stof mits niet explosief
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof die met water brandbaar gas ontwikkelt
Vaste stof die met water brandbaar gas ontwikkelt
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Brandbare vaste stof mits niet explosief
Brandbare vaste stof mits niet explosief
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof die met water brandbaar gas ontwikkelt
Vaste stof die met water brandbaar gas ontwikkelt
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten