BIJTENDE BASISCHE ORGANISCHE VASTE STOF | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 8:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BIJTENDE BASISCHE ORGANISCHE VASTE STOF

Stofgegevens

 
Stofnaam
BIJTENDE BASISCHE ORGANISCHE VASTE STOF
UN-nummer
3263; 3263; 3263
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 8:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 8:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 8:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
BIJTENDE BASISCHE ORGANISCHE VASTE STOF BIJTENDE BASISCHE ORGANISCHE VASTE STOF BIJTENDE BASISCHE ORGANISCHE VASTE STOF
UN-nummer 3263
3263
3263
Benaming en beschrijving 3.1.2 BIJTENDE BASISCHE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
BIJTENDE BASISCHE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
BIJTENDE BASISCHE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
Klasse 2.2 8
8
8
Classificatiecode 2.2 C8
C8
C8
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
III
Etiketten 5.2.2 8 8 8
Bijzondere bepalingen 3.3 274
274
274
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
1 kg
5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC07 P002
IBC08 P002
IBC08 LP02 P002 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP18
MP10
MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T6
T3
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
TP33
TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10BH S10AN
L4BN SGAN
L4BN SGAV
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (E)
2 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V10
V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 88 80 80

Voetnoten

bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
deze zijde boven
sterk bijtende (corrosieve) stof.
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 8:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten