BIJTENDE BASISCHE ANORGANISCHE VLOEISTOF Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BIJTENDE BASISCHE ANORGANISCHE VLOEISTOF

 

Stofgegevens

UN-nummers
3266
3266
3266

Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
BIJTENDE BASISCHE ANORGANISCHE VLOEISTOF BIJTENDE BASISCHE ANORGANISCHE VLOEISTOF BIJTENDE BASISCHE ANORGANISCHE VLOEISTOF
UN-nummer 3266
3266
3266
Benaming en beschrijving 3.1.2 BIJTENDE BASISCHE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
BIJTENDE BASISCHE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
BIJTENDE BASISCHE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
Klasse 2.2 8 8 8
Classificatiecode 2.2 C5
C5
C5
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
III
Etiketten 5.2.2 8 8 8
Bijzondere bepalingen 3.3 274 274 274
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
1 L
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001
P001 IBC02
P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP8 MP17
MP15
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T14
T11
T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP27 TP2 TP27 TP1 TP28
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10BH
L4BN
L4BN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4
TU42
TU42
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (E)
2 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 88 80 80

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
BIJTENDE BASISCHE ANORGANISCHE VLOEISTOF BIJTENDE BASISCHE ANORGANISCHE VLOEISTOF BIJTENDE BASISCHE ANORGANISCHE VLOEISTOF
UN-nummer 3266
3266
3266
Benaming en beschrijving 3.1.2 BIJTENDE BASISCHE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
BIJTENDE BASISCHE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
BIJTENDE BASISCHE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
GEVI-code 88 80 80
Stofindeling weg en spoor LNR LNR LNR
Stofindeling water LNR LNR LNR

Voetnoten