BIJTENDE BASISCHE ANORGANISCHE VASTE STOF Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BIJTENDE BASISCHE ANORGANISCHE VASTE STOF

 

Stofgegevens

UN-nummers
3262
3262
3262

Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
BIJTENDE BASISCHE ANORGANISCHE VASTE STOF BIJTENDE BASISCHE ANORGANISCHE VASTE STOF BIJTENDE BASISCHE ANORGANISCHE VASTE STOF
UN-nummer 3262
3262
3262
Benaming en beschrijving 3.1.2 BIJTENDE BASISCHE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
BIJTENDE BASISCHE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
BIJTENDE BASISCHE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
Klasse 2.2 8 8 8
Classificatiecode 2.2 C6
C6
C6
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
III
Etiketten 5.2.2 8 8 8
Bijzondere bepalingen 3.3 274 274 274
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
1 kg
5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC07
P002 IBC08
P002 IBC08 LP02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP18
MP10
MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T6
T3
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP33 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10BH S10AN
L4BN SGAN
L4BN SGAV
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (E)
2 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V10
V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 88 80 80

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
BIJTENDE BASISCHE ANORGANISCHE VASTE STOF BIJTENDE BASISCHE ANORGANISCHE VASTE STOF BIJTENDE BASISCHE ANORGANISCHE VASTE STOF
UN-nummer 3262
3262
3262
Benaming en beschrijving 3.1.2 BIJTENDE BASISCHE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
BIJTENDE BASISCHE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
BIJTENDE BASISCHE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
GEVI-code 88 80 80
Stofindeling weg en spoor SNR SNR SNR
Stofindeling water SNR SNR SNR

Voetnoten